Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske 2021.

Naručitelj: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Trajanje projekta:  29. travnja 2022. – 9. rujna 2022.
Voditeljica projekta: Ivana Rašić
Suradnici: Maruška Vizek, Sunčana Slijepčević, Nebojša Stojčić, Vladimir Sukser

Sažetak: 
Cilj projekta bio je pripremiti publikaciju “Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske za 2021. godinu” koja na jednom mjestu sadržava precizne i pouzdane podatke o osnovnim karakteristikama tržišta nekretnina u Republici Hrvatskoj. Izdavanje takve publikacije definirano je odredbom članka 20. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina kojim je određeno da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine najmanje jednom godišnje do 30. travnja za proteklu godinu izdaje Pregled o tržištu nekretnina Republike Hrvatske s pregledom približnih vrijednosti i drugim parametrima vezanim uz analizu i valorizaciju tržišta nekretnina i područje procjene vrijednosti nekretnina. Pregled tržišta nekretnina u Republici Hrvatskoj se pri tome fokusira na stanje i trendove na tržištu nekretnina te diferencira sljedeće tipove nekretnina: stanove (što uključuje i apartmane), obiteljske kuće, poslovne i gospodarske nekretnine, zemljišta (građevinska zemljišta, poljoprivredna zemljišta i šumska zemljišta). Dodatno se analizirala priuštivost nekretnina i dao se osvrt na Plan približnih vrijednosti. Naglasak u predstavljanju podataka je pri tome stavljen na prosječne (medijalne) kupoprodajne cijene nekretnina, prosječnu veličinu nekretnina koje su predmet kupoprodajnih transakcija te prosječnu starost nekretnine (ukoliko se radi o rezidencijalnim tipovima nekretnina). Za svaki pobrojani tip nekretnine i za svaki pokazatelj prikazuju se podaci na nacionalnoj razini, zatim na razini županija i jedinica lokalne samouprave te na razini katastarskih općina Grada Zagreba.
 


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA: Hrvatska ekonomija

Vrh