Primjernost mirovina i odbici za djecu u sustavu poreza na dohodak u Hrvatskoj (PenAdeq)

Naručitelj: Svjetska banka
Trajanje projekta: 9. kolovoza 2018. – 28. veljače 2019.
Voditelj projekta: Danijel Nestić
Suradnici: Ivica Rubil, Iva Tomić, Ivica Urban, Martina Pezer
 
Sažetak projekta:

Cilj projekta je priprema analitičkih podloga za izradu Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine za područja primjerenosti mirovina i poreznih odbitaka za djecu. Projektne aktivnosti u području mirovina bit će posvećene analizi sadašnjeg i budućeg stupanja primjerenosti mirovina u Hrvatskoj, simulaciji različitih reformskih opcija za poboljšanje primjerenosti i prezentaciji preporuka za mirovinsku politiku. Drugi dio projekta bavit će se poreznim odbicima za djecu u sustavu poreza na dohodak i reformama koje bi mogle unaprijediti učinke poreznog sustava na demografska kretanja. U oba dijela projekta, projektni će tim razviti nekoliko alternativnih scenarija budućih reformi i procijeniti njihove učinke. Temeljem ocjene učinaka različitih scenarija predložit će se reformske mjere.


PODRUČJA ISTRAŽIVANJA: Mirovine i starenje; Hrvatska ekonomija

Vrh