Provedba politika, strategija i projekata regionalnog razvoja

Naručitelj: Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD)
Trajanje projekta: 23. siječnja 2024. - 29. veljače 2024. 
Voditeljica projekta: Dubravka Jurlina Alibegović


Sažetak: 
U okviru projekta „Poboljšano strateško planiranje na regionalnoj i lokalnoj razini u Hrvatskoj“ koje je provodio OECD za potrebe Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, pripremila se jednodnevna radionica za dodatno obrazovanje predstavnika regionalnih koordinatora o provedbi planova i projekata regionalnog razvoja. Za pripremu radionice obavljene su sljedeće aktivnosti: (i) izrađen je upitnik za prepoznavanje specifičnih ciljeva obrazovanja polaznika na radionici, (ii) pripremljena je literatura za polaznike radionice koja im je omogućila stjecanje dodatnih uvida u temu provedbe planova i projekata regionalnog razvoja, (iii) pripremljena je PowerPoint prezentacija koja je obuhvatila ključne koncepte, primjere dobre prakse, upute za vježbe na radionici itd., (iv) pripremljene su dvije grupne vježbe koje su sudionicima na radionici pružile priliku za primjenu alata i vještina obuhvaćenih tijekom obuke, (v) pripremljene su kratke smjernice za podršku provedbi planova i projekata regionalnog razvoja, (vi) provedena je obuka predstavnika regionalnih koordinatora o provedbi planova i projekata regionalnog razvoja u suradnji s OECD timom.
 

PODRUČJE ISTRAŽIVANJA: Regionalni razvoj i regionalna politika


 

Vrh