Razvoj prerađivačke industrije u Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015.


Naručitelj: Ministarstvo rada, gospodarstva i poduzetništva
Trajanje projekta: siječanj – ožujak 2008.
Voditelj projekta: dr. sc. Ivan Teodorović


Ciljevi:
1. izraditi anketni upitnik i definirati uzorak poduzeća; 2. provesti anketno istraživanje poduzetnika iz prerađivačke industrije; 3. analizirati kvalitativne čimbenike razvoja prerađivačke industrije; 4. ocijeniti budući razvoj prerađivačke industrije.

Sadržaj projekta: 
0. Sažetak 
1. Uvod
2. Anketno istraživanje poduzetnika u prerađivačkoj industriji
3. Analiza kvantitativnih pokazatelja stanja i razvoja prerađivačke industrije u RH 
4. Analiza kvalitativnih pokazatelja stanja i razvoja prerađivačke industrije u RH 
5. Analiza snaga, slabosti, prilika i prijetnji u razvoju hrvatske prerađivačke industrije
6. Čimbenici očekivanog razvoja prerađivačke industrije 
7. Zaključci

 

Vrh