Razvoj standardizirane metodologije za optimalnu cijenu vrtića

Naručitelj: UNICEF
Trajanje projekta: 16. kolovoza 2021. – 30. travnja 2022.
Voditelj projekta: Ivan Žilić

Sažetak
Važnost ranog razvoja djeteta za budući uspjeh u životu opće je prihvaćena i poznata činjenica, stoga i vrtićko i predškolsko obrazovanje igraju važnu ulogu. Cilj ovog projekta bio je pružiti analitičku bazu kako bi sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj bio uključiviji i lakše dostupan. U tu svrhu, u sklopu projekta razvijena je standardizirana metodologija za optimalnu cijenu vrtića. Pritom se vodilo računa o priuštivosti vrtića, kao i izazovima lokalnog financiranja koje podupire predškolsko obrazovanje. U testiranje same metodologije izračuna cijene bile su uključene jedinice lokalne samouprave u Međimurskoj županiji.
 


 PODRUČJE ISTRAŽIVANJA: Nejednakost, siromaštvo i socijalna politika


Vrh