Savjetovanje u regionalnom razvoju Hrvatske


Naručitelj: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit - GTZ 
Trajanje projekta: siječanj 2001. – prosinac 2004. 
Voditelj projekta: dr. sc. Nenad Starc


Ciljevi projekta: 
Savjetodavna djelatnost u Upravi za otoke Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, metodološka koordinacija izrade programa održivog razvoja otoka i državnih otočnih programa, koncipiranje, pokretanje i održavanje Internet portala regio-hr.com., razvojni seminari za izrađivače programa održivog razvoja otoka, praćenje i vrednovanje izrađenih strateških razvojnih programa gradova Virovitice i Samobora i programa održivog razvoja otoka Šolte, izrada Vodiča za izradu strateških razvojnih programa. 

Rezultati projekta: Vodič za izradu strateških razvojnih programa, EIZ - GTZ, Zagreb - Frankfurt am Main.

Kordej-De Villa, Ž. - Rašić Bakarić, I. - Starc, N. - Stubbs, P. - Sumpor, M. - Šišinački, J. (2004): The Spatial Dimensions of Development in Croatia – from Theory to Policy Vacuum, 65th Anniversary Conference of the Institute of Economics, Zagreb, Institute of Economics, Zagreb, Zagreb, Croatia, November 18-19, 2004.

 

Vrh