Smjernice razvoja obrtništva u Republici Hrvatskoj od 2011. do 2012. godine


Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva 
Trajanje projekta: veljača - lipanj 2010.
Voditeljica projekta: dr. sc. Jelena Budak
Suradnice: Sandra Švaljek, Dubravka Jurlina Alibegović, Ivana Rašić, Irena Đokić


Sažetak:
„Smjernice razvoja obrtništva u Republici Hrvatskoj s Planom aktivnosti od 2011. do 2012. godine“ bio je strateški dokument izrađen na participativnom načelu dionika u obrtništvu u zemlji kojim su se definirala ključna područja razvoja obrtništva u Republici Hrvatskoj. To su bili institucionalni okvir, poslovanje obrtnika, poticaji obrtništvu i obrazovanje obrtnika. Temeljem analize informacija o stanju i potrebama za svako područje identificirani su problemi čije bi rješavanje doprinijelo ubrzanom razvoju obrtništva u Republici Hrvatskoj. Opći strateški cilj bio je: „Obrtništvo u Republici Hrvatskoj je konkurentan, inovativan i na znanju utemeljen gospodarski sektor koji značajno doprinosi zapošljavanju i gospodarskom razvoju.“ To znači da je sektor obrtništva razvio konkurentske prednosti za uspješno poslovanje u tržišnoj utakmici na domaćem i stranom tržištu te da je obujmom poslovanja, financijskim rezultatima i brojem zaposlenih postao značajan gospodarski sektor u zemlji. Ostvarenje ciljeva trebalo se postići provedbom niza aktivnosti sadržanih u Planu aktivnosti za 2011.-2012. godinu. Radilo se o popisu više od 50 konkretnih mjera/aktivnosti razvrstanih prema područjima, ciljevima i pod-ciljevima. Plan aktivnosti bio je kratkoročni operativni akcijski plan s opisom aktivnosti, nositeljima provedbe, rokovima realizacije, sredstvima i izvorima sredstava, te očekivanim rezultatima i učincima. Svaka aktivnost bila je podrobnije specificirana opisom aktivnosti i dodijeljeni su nositelji aktivnosti koji su sami ili u većini slučajeva u suradnji s drugim institucijama provodili aktivnost. Glavni nositelji aktivnosti bili su MINGORP-ova Uprava za obrt i HOK koje se uputilo da svaki u svom djelokrugu rada koordinirano zajednički provode aktivnosti. Izvori financijskih sredstava bili su proračuni institucija u kojima je valjalo planirati i unaprijed rezervirati iznose za realizaciju aktivnosti, sukladno načelu strateškog proračunskog planiranja pri čemu se rukovodilo predloženim pokazateljima utroška resursa. Za praćenje izvršenja aktivnosti studija je nudila sustav pokazatelja uspješnosti. Plan aktivnosti bio je dinamičan i trebalo ga je razumijeti kao podlogu za djelovanje institucija koje su svoje aktivnosti dalje operativno razrađivale i prilagođavale u cilju učinkovite provedbe. „Smjernice za razvoj obrtništva u RH s Planom aktivnosti 2011.-2012. godine“ imale su obilježja strateškog programa koji je horizontalno povezivao sve dionike u sustavu obrtništva Republike Hrvatske, upućujući ih na konkretnu operativnu suradnju u cilju razvoja obrtništva Republike Hrvatske.
 

Vrh