Strateške odrednice razvitka i konkurentnost prerađivačke industrije Hrvatske do 2013. godine


Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva RH
Trajanje projekta: 4 mjeseca, 2009.
Voditelj projekta: dr. sc. Željko Lovrinčević


Ciljevi:
Cilj istraživanja bio je sagledati perspektive i osmisliti novi koncept razvitka prerađivačke industrije Hrvatske u novom okruženju koje se usklađivalo s regulatornim okvirom EU. Projekt je pružio jasan koncept razvitka prerađivačke industrije u cjelini i po grupiranim djelatnostima s jasno određenim elementima za izradu sektorskih operativnih programa, koje je trebalo izraditi po usvajanju strategije.

Sadržaj projekta: 
1. Uvod 
2. Prerađivačka industrija u Europskoj Uniji 
3. Analiza stanja prerađivačke industrije u Republici Hrvatskoj 
4. Analiza konkurentnosti prerađivačke industrije u Republici Hrvatskoj 
5. SWOT analiza hrvatske prerađivačke industrije po grupama djelatnosti 
6. Odrednice razvitka prerađivačke industrije u Republici Hrvatskoj 
7. Prijedlozi za provođenje Strategije 
8. Zaključak

 

Vrh