Strateške odrednice razvitka kemijske industrije u Republici Hrvatskoj (potpodručje DG i DH) za razdoblje od 2007. – 2016.


Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Trajanje projekta: studeni 2007. – travanj 2008.
Voditelj projekta: dr. sc. Ivan Teodorović


Ciljevi: Identifikacija čimbenika budućeg razvoja i polaznih osnova za izradu projekcija razvitka kemijske industrije, identificirati razvojne ciljeve i programe u kemijskoj industriji, projicirati strukturne promjene, g razvitka, predložiti politike i mjere industrijske politike poticajne za restrukturiranje kemijske industrije.

Sadržaj:
0. SAŽETAK 
1. UVOD 
2. IDENTIFICIRANJE ČIMBENIKA BUDUĆEG RAZVITKA KEMIJSKE INDUSTRIJE 
3. DEFINIRANJE POLAZNIH OSNOVA ZA IZRADU PROJEKCIJA RAZVITKA 
4. PROJEKCIJE RASTA I OČEKIVANE STRUKTURNE PRILAGODBE U KEMIJSKOJ INDUSTRIJI 
5. SASTAVNICE STRATEGIJE RAZVITKA KEMIJSKE INDUSTRIJE 
6. ODREDNICE IMPLEMENTACIJE STRATEGIJE RAZVITKA KEMIJSKE INDUSTRIJE U HRVATSKOJ 
7. ZAKLJUČCI

 

Vrh