Strateške odrednice razvoja industrije kože i proizvoda od kože u Hrvatskoj za razdoblje od 2007. – 2015. godine


Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Trajanje projekta: 2007.
Voditelj projekta: dr. sc. Ivan Teodorović


Ciljevi: Ciljevi ovog projekta su slijedeći: (1) definirati institucionalne uvjete razvoja; (2) izraditi SWOT i Log frame analizu; (3) projicirati rast i očekivane strukturne prilagodbe industrije kože i proizvoda od kože; (4) identificirati razvojne ciljeve i programe; (5) predložiti mjere industrijske politike za poticanje restrukturiranja.

Sadržaj: Detaljni sadržaj istraživanja se nalazi u projektnom prijedlogu. Osnovna struktura sadržaja je: 
0. Sažetak 
1. Uvod 
2. Institucionalni uvjeti razvoja 
3. SWOT analiza 
4. Projekcije rasta i očekivane strukturne prilagodbe u industriji kože i proizvoda od kože 
5. Sastavnice strategije razvoja industrije kože i proizvoda od kože 
6. Zaključci

 

Vrh