Strateški plan dugoročnog razvitka postojećih slobodnih zona u Hrvatskoj


Naručitelj: TDI, Group Ltd, Ferry House, 48 Lower Mount Street, Dublin 2, Ireland
Trajanje projekta: veljača 2006. – studeni 2007.
Voditelj projekta: dr. sc. Nenad Starc


Projekt je izrađen u okviru Programa CARDS 2003, a nadležno je bilo Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva RH. 

Obrazloženje projekta: 

Svrha projekta: 
 
  • stručno usavršavanje suradnika EIZ 
  • upoznavanje s područjem kojim se EIZ dotada nije bavio 
  • doprinos razvojnoj metodologiji 
  • sudjelovanje EIZ u CARDS programu 

Ciljevi projekta: 
 
  • Izrađena Strategija razvoja slobodnih zona RH 
  • Izrađeni Programi razvoja 15 slobodnih zona 
  • Zaposlenici u slobodnim zonama osposobljeni za provedbu Programa razvoja 
  • Izveden pilot projekt provedbe programa u odabranim slobodnim zonama 

Imao je 4 komponente: 

KOMPONENTA 1: Izrada Nacionalnog strateškog plana za slobodne zone i programi razvoja 15 slobodnih zona u Hrvatskoj 

Analiza zakonodavnog okvira poslovanja slobodnih zona; pregled razlika hrvatskog i EU zakonodavstva o slobodnim zonama; preporuke za prilagodbu EU zakonodavstvu; početna SWOT analiza slobodnih zona u Hrvatskoj; usporedna analiza odabranih slobodnih zona u svijetu i odabir najbolje prakse relevantne za hrvatske zone; izrada srednjoročnih planova razvoja 15 slobodnih zona; pomoć Ministarstvu gospodarstva u izradi Nacionalne strategije razvoja slobodnih zona 

KOMPONENTA 2: Zasnivanje partnerstva u područjima slobodnih zona 

Iniciranje partnerstva u područjima slobodnih zona i pomoć u osnivanju; organiziranje i vođenje rasprava dionika u partnerstvima na osnovi SWOT analize; konzultacije u slobodnim zonama radi provedbe srednjoročnih planova razvoja; izrada seminarskih materijala radi obuke managementa slobodnih zona i ostalih dionika u partnerstvima; 

KOMPONENTA 3: Obuka managementa u slobodnim zonama 

Analiza potreba za dodatnom obukom; izrada i provedba programa obuke; organiziranje seminara i radionica; studijski posjeti odabranim slobodnim zonama u svijetu; pomoć managementu u zonama u obavljanju dnevnih zadataka 

KOMPONENTA 4: Pilot programi 

Izbor slobodnih zona za provedbu pilot programa; izrada prijedloga pilot programa; rasprava o prijedlozima pilot programa u partnerstvima; usvajanje i provedba pilot programa u odabranim slobodnim zonama; izlaganje pilot programa na skupovima uz sudjelovanje medija; diseminacija pilot programa i Nacionalnog plana razvoja slobodnih zona

 

Vrh