Transparentnost i upravljanje javnim financijama

Naručitelj: Hanns Seidel Stiftung Ured u Zagrebu
Trajanje projekta: 21. kolovoza 2019. – 31. kolovoza 2019.
Voditeljica projekta: Dubravka Jurlina Alibegović

Sažetak:
Svjetske međunarodne institucije, od OECD-a do Europske komisije, zadnjih godina daju naglasak na nizu stručnih tema. Jedna od njih je transparentnost proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave i upravljanje javnim financijama lokalnih jedinica (općina, gradova i županija). U nastavku se govori o transparentnosti lokalnih i regionalnih proračuna, a zatim o lokalnim javnim financijama. 
Transparentnost proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave označava prikaz potpunih, točnih, pravovremenih i razumljivih informacija o proračunu općine, grada ili županije. On treba biti objavljen u obliku koji omogućava uočavanje mogućih trendova koje građani podržavaju ili ne podržavaju te bi trebao omogućiti uočavanje nepravilnosti u radu lokalne ili regionalne vlasti. Upravljanje javnim financijama lokalnih jedinica odvija se putem lokalnih proračuna.


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA: Institucije
 

Vrh