Učinci krize na trgovinu na malo i vizija izlaska iz krize – anketno istraživanje


Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora
Trajanje projekta:  lipanj – kolovoz 2010.
Voditelj projekta:  dr. sc. Ivan-Damir Anić


Sažetak:
Projektni zadatak podrazumijevao je izradu studije o učincima krize na trgovinu na malo i viziji izlaska iz krize. Studija sadrži šest poglavlja. Nakon uvodnog, u drugom poglavlju opisana su polazišta za provedbu istraživanja koja se temelje na sekundarnim statističkim podacima. U trećem poglavlju prikazani su rezultati anketnog istraživanja maloprodavača trgovačkih društava, dok su u četvrtom poglavlju prikazani rezultati anketnog istraživanja obrtničke trgovine. U petom poglavlju navode se očekivanja maloprodavača u pogledu maloprodajne politike. Dan je i prijedlog sastavnica maloprodajne politike i antikriznih mjera na razini maloprodavača. Na kraju studije navode se zaključci istraživanja.

 

Vrh