Usklađivanje plana razvitka Luke Osijek – studija izvodljivosti


Naručitelj: Lučka uprava Osijek
Trajanje projekta: srpanj – listopad 2006. 
Voditelj projekta: Mustafa Nušinović


Cilj projekta: Cilj ovoga Projekta je da se na temelju interdisciplinarnog istraživanja, uvažavanjem tržišnih, tehnološko-tehničkih, financijskih, društveno-ekonomskih, institucionalnih i formalno-pravnih parametara izradi Studija izvodljivosti. 

Sadržaj projekta:
O. SAŽETAK 
1. METODOLOŠKI OKVIR I ANALITIČKO-DOKUMENTACIJSKA OSNOVICA - BASELINE ANALYSIS 
2. ANALIZA DOSADAŠNJEG RAZVOJA I STANJE LUKE OSIJEK 
3. NORMATIVNI ASPEKTI RIJEČNOG I KOMBINIRANOG PROMETA U REPUBLICI HRVATSKOJ 
4. TRŽIŠNI ASPEKTI 
5. TEHNOLOŠKO-TEHNIČKI ASPEKTI 
6. FINANCIJSKA ANALIZA 
7. DRUŠTVENO-EKONOMSKA ANALIZA 
8. ZBIRNA OCJENA RAZVOJNOG PLANA 
9. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA I PRIJEDLOZI 

 

Vrh