Utjecaj Velike recesije na plaće i strukturu zaposlenosti u javnom i privatnom sektoru u dvjema državama bivše Jugoslavije


Naručitelj: OSF (Open Society Foundations) 2012-2013 Alumni Grant Program 
Trajanje projekta: 31. prosinca 2012. – 31. prosinca 2013. 
Voditeljica: dr. sc. Jelena Laušev (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Beogradu) 
Suradnici: dr. sc. Iva Tomić, dr. sc. Ivica Rubil (Ekonomski institut, Zagreb)


Sažetak: 
Osnovna je motivacija ovog istraživanja bila analiza učinka Velike recesije na plaće i strukturu zaposlenosti u dvije postkomunističke zemlje bivše Jugoslavije: Hrvatskoj i Srbiji. Naime, nakon listopada 2008. godine kriza je snažno pogodila obje ove zemlje. Međutim, izabrana strategija prilagodbe krizi bila je prilično različita. Svrha ovog istraživanja bila je pridonijeti razumijevanju krizom uzrokovanih promjena u državnim proračunima i njihovog utjecaja na plaće i strukturu zaposlenosti u javnom i privatnom sektoru u dvjema postkomunističkim državama, Hrvatskoj i Srbiji, dajući uvid u detaljnu analizu pojedinačnih zemalja kao i njihovu usporedbu. Ovo istraživanje odgovorilo je na sljedeća pitanja: je li postojala razlika u plaćama za radnike sličnih karakteristika između javnog i privatnog sektora prije ekonomske i financijske krize; je li kriza uzrokovala promjene u jazu plaća u distribuciji plaća u javnom sektoru; kako su različite skupine zaposlenika (npr. prema spolu i razini obrazovanja) u javnom i privatnom sektoru bile pogođene različitim ekonomskim politikama u ove dvije zemlje. Značaj ovih pitanja za (ekonomsku) politiku bio je pokazati koja se od različitih mjera ekonomske politike koje su bile implementirane u ove dvije zemlje sličnog naslijeđa pokazala promišljenijom i koja je dovela do bolje prilagodbe državnog proračuna krizi. To znači da je istraživanje utjecaja financijske krize na plaće u javnom sektoru bilo od velikog interesa i vrijednosti različitim dionicima – kako akademskoj zajednici tako i nositeljima (ekonomskih) politika.

 

Vrh