Utječu li financijski poticaji liječnicima na propisivanje lijekova? (FISIP)


Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
Trajanje projekta: 17. veljače 2017. – 30. rujna 2017. 
Voditelj projekta: Ivan Žilić
Suradnik: Alexander Ahammer 


Sažetak: 
U idealnom slučaju, liječnici su savršeni agenti. Postavljaju dijagnoze i propisuju tretmane na način na koji bi pacijenti to činili kada bi imali savršen informacijski skup i znanje. U stvarnosti međutim, uočavamo značajne razlike u pružanju zdravstvene zaštite koje se ne mogu objasniti različitim potrebama. Razumijevanje izvora ovih varijacija od ključne je važnosti za donošenje politika, budući da gubici blagostanja nastaju kada pacijent primi previše ili premalo skrbi. U ovom radu analizirani su financijski poticaji kao izvori varijacije razine skrbi. U Austriji liječnici smiju propisivati lijekove u obliku ljekarne u ordinaciji, što ih čini poduzetnicima i agentima u isto vrijeme. Ljekarne u ordinacijama dopuštene su prvenstveno u svrhu osiguravanja neometanog pristupa lijekovima u područjima u kojima nema ljekarni. Međutim, ljekarne u ordinacijama omogućuju liječnicima zaradu od provizije na svaki propisani lijek. Ova specifičnost ponekad se naziva "siva zona medicine" jer liječnici mogu koristiti informacijsku prednost propisivajući lijekove koje zdravstveno stanje pacijenta zapravo ne zahtijeva, u svrhu podizanja vlastitih prihoda.   

Koristeći administrativne podatke iz Gornje Austrije provjerili smo mijenja li ljekarna u ordinaciji način propisivanja lijekova. Baza podataka obuhvaćala je svih 23 820 854 medicinskih ordinacija u Gornjoj Austriji. Za procjenu kauzalnog parametra koristili smo novu identifikacijsku strategiju koja nam je dala uzorak nasumce spojenih parova pacijent-liječnik. Točnije, ograničili smo uzorak na konzultacije vikendom i praznikom u kojima pacijent nije mogao birati kod kojeg će liječnika otići. Koristeći ovaj novi pristup koji je riješio problem sortiranja pacijenta i liječnika, kao i model fiksnih učinaka, mogli smo procijeniti utjecaj ljekarna u ordinaciji na propisivanje lijekova. Rezultati našeg istraživanja pridonijeli su oskudnoj literaturi o utjecaju financijskih poticaja na ponašanje liječnika, kao i javnoj raspravi o tome kako poboljšati učinkovitost zdravstvenih sustava, uz univerzalnu i kvalitetnu skrb.
 

Vrh