Vrednovanje Plana razvoja Šibensko-kninske županije

Naručitelj: Šibensko-kninska županija
Trajanje projekta: 29. srpnja 2021. – 30. lipnja 2022.
Voditeljica projekta: Ivana Rašić
Suradnice: Tanja Broz, Ivona Krezić

Sažetak: 
Osnovna svrha vrednovanja bilo je poboljšanje kvalitete Plana razvoja Šibensko-kninske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Prethodnim vrednovanjem osigurano je da Razvojni plan Šibensko-kninske županije bude ocijenjen na temelju sljedećih osnovnih kriterija: važnost (relevantnost), djelotvornost (efektivnosti) i koherentnost (usklađenost-unutarnja: ocjena postojanja sinergije između ciljeva Plana razvoja županije, te vanjska: ocjena usklađenosti izrađenog plana razvoja s drugim razvojnim programima). Dodatni kriteriji koji su se primijenili pri vrednovanju bili su kriterij koncentracije i jasnoće. Postupak vrednovanja u tijeku provedbe (prethodno vrednovanje) Plana razvoja Šibensko-kninske županije za razdoblje 2021.-2027.  temeljio se, među ostalim, na načelima točnosti i cjelovitosti, djelotvornosti, na usmjerenosti na rezultate, održivosti te partnerstvu i transparentnosti.
 

Vrh