Analiza javnih rashoda i prijedlog pokazatelja rezultata i ishoda za praćenje ostvarivanja ciljeva u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj – Učinkovitost


Naručitelj: Vlada Republike Hrvatske, Ured za suzbijanje zlouporabe droga
Trajanje projekta: 23. listopada 2013. – 15. veljače 2014.
Voditeljica projekta: dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović


Sažetak: 
Osnovni cilj istraživanja je ocjenjivanje učinkovitosti javnih rashoda u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj. Temeljni rezultat predloženog projekta bit će razrađena metodologija Uredu Vlade Republike Hrvatske za praćenje ostvarivanja ciljeva u području suzbijanja zloporabe droga i ovisnosti o drogama u Republici Hrvatskoj.

Prijedlog sadržaja: 
Uvodne napomene 
Prvi dio: Smjernice za planiranje, praćenje i izvještavanje o javnim rashodima u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj 
Drugi dio: Učinkovitost javnih rashoda u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj 
  1. Ciljevi javnih politika u području suzbijanja zlouporabe droga 
  2. Pokazatelji uspješnosti u području suzbijanja zlouporabe droga 
  3. Metodologija za praćenje ciljeva u području suzbijanja zlouporabe droga 
Treći dio: 
Zaključci i preporuke 
Korištena literatura 

 

Vrh