Izrada analize gospodarskih kretanja, za izradu Analiza i podloga za izradu energetske strategije Republike Hrvatske (CRO2050)

Naručitelj: Energetski institut Hrvoje Požar
Trajanje projekta: 9.5.2018. - 31.10.2018.
Voditelj projektaŽeljko Lovrinčević
SuradnikDavor Mikulić

Sažetak projekta:

Cilj projekta je izrada projekcija dugoročnog rasta Republike Hrvatske do 2050. godine. Projekcije se rade na razini gospodarskih sektora te NUTS II regija. Projekcije se rade po podrazdobljima u nekoliko varijanti ovisno o pretpostavkama. U modelu se razrađuju barem tri scenarija. Projicira se također kretanje osobne potrošnje i raspoloživog dohotka sektora kućanstava. U projekcijama se polazi od demografskih projekcija. Model izrade projekcija temelji se na metodologiji Europske komisije. Temelji se na proizvodnoj funkciji Cobb-Douglasovog tipa uz upotrebu različitih pretpostavki glede proizvodnosti i demografije. Projekcije treba napraviti za Jadransku i Kontinentalnu Hrvatsku.

Rezultati projekcija će biti korišteni za izradu energetske strategije Republike Hrvatske.

Vrh