Izrada analize gospodarskih kretanja, za izradu Analiza i podloga za izradu energetske strategije Republike Hrvatske (CRO2050)

Naručitelj: Energetski institut Hrvoje Požar
Trajanje projekta: 9.5.2018. – 31.10.2018.
Voditelj projektaŽeljko Lovrinčević
SuradnikDavor Mikulić

Sažetak projekta:

Cilj projekta bio je izraditi projekcije dugoročnog rasta Republike Hrvatske do 2050. godine. Projekcije su se radile na razini gospodarskih sektora te NUTS II regija. Projekcije su se radile po podrazdobljima u nekoliko varijanti ovisno o pretpostavkama. U modelu je razrađeno više scenarija. Projicirano je također kretanje osobne potrošnje i raspoloživog dohotka sektora kućanstava. U projekcijama se polazilo od demografskih projekcija. Model izrade projekcija temeljio se na metodologiji Europske komisije. Temeljio se na proizvodnoj funkciji Cobb-Douglasovog tipa uz upotrebu različitih pretpostavki glede proizvodnosti i demografije. Projekcije su napravljene za Jadransku i Kontinentalnu Hrvatsku.

Rezultati projekcija korišteni su za izradu energetske strategije Republike Hrvatske.

Vrh