Sveobuhvatni model istraživanja zabrinutosti za privatnost u online okruženju – PRICON (HRZZ)

Sveobuhvatni model istraživanja zabrinutosti za privatnost u online okruženju – PRICON (HRZZ)


Program: Istraživački projekti Hrvatske zaklade za znanost
Trajanje projekta: od 1. srpnja 2014. do 30. lipnja 2018.
Voditeljica projekta: Jelena Budak 
Vrijednost: 497.925,00 HRK 


Sažetak:
Znanstvenoistraživački projekt će razviti sveobuhvatni integrirani model zabrinutosti za zaštitu privatnosti u online okruženju i empirijski ga testirati kako bi osigurali dublje razumijevanje raznih interakcija između uzroka/determinanti, stupnja zabrinutosti i posljedica zabrinutosti za online privatnost. Ciljevi istraživanja ostvarit će se u početku kroz identificiranje i razvoj sveobuhvatne liste determinanti kao što su demografski faktori (spol, obrazovanje), iskustvo (iskustvo u korištenju interneta, web ekspertiza) i društveno-psiholoških faktora (vrijednosti, stavovi) te sveobuhvatne liste  posljedica zabrinutosti za privatnost u online okruženju na razini individualnog korisnika. Ovi inputi koristit će se za razvoj proširenog integriranog modela zabrinutosti za zaštitu privatnosti u online okruženju kako bi se ispitali konceptualni međuodnosi. Nakon izgradnje modela, dizajnirat će se prilagođeni upitnik i mjerni instrumenti za varijable će biti testirani. Područje istraživanja sastojat će se od ankete 2000 građana Hrvatske kao bi se procijenili njihovi stavovi i obrasci ponašanja dok preuzimaju različite uloge u online okruženju. Ovaj temeljni dio istraživanja ima za cilj empirijski testirati konceptualni model koristeći adekvatne analitičke alate na velikoj bazi podataka prikupljenoj u anketi. Istraživanje će rezultirati konačnom definicijom integriranog teoretskog okvira zabrinutosti za privatnost u online okruženju što će konsolidirati različite smjerove istraživanja u ovom području. Sveobuhvatni integrirani model zabrinutosti za zaštitu privatnosti u online okruženju moći će se primijeniti u budućem razvoju sličnih područja istraživanja. Dodatni rezultati projekta su zakonodavne implikacije i preporuke za regulatornu kontrolu, pravila korištenja interneta i poslovne strategije.
 

Ovaj rad je financirala Hrvatska zaklada za znanost projektom 7913.
Vrh