Pregled financijskih mehanizama za poticanje energetske učinkovitosti u članicama EU i preporuke za maksimiziranje njihovog učinka i daljnjeg razvoja (EEFin)


Naručitelj: REKK Energiapiaci Tanacsado unutar ugovora s DG Environment 
Trajanje projekta: 8. veljače 2016. – 30. studenog 2016. 
Voditeljica projekta: dr. sc. Željka Kordej-De Villa
Suradnica: dr. sc. Sunčana Slijepčević


Sažetak: 
Cilj projekta je identificirati ekonomske instrumente za poticanje energetske učinkovitosti koji u različitim tržišnim situacijama i upravljačkim strukturama mogu mobilizirati privatne investicije u području energetske učinkovitosti.   

Očekivani rezultati/ishodi:
Popis ekonomskih instrumenata za poticanje energetske učinkovitosti u Hrvatskoj u razdoblju 2010.-2015. O svakom ekonomskom instrumentu dat će se sljedeći podaci: opće informacije; dizajn i obuhvat; provedba; učinak i evaluacija. Analizirat će se instrumenti čija je godišnja vrijednost  najmanje 1 milijun eura.   

Aktivnosti: 
Sakupljanje podataka o postojećim ekonomskim instrumentima u području energetske učinkovitosti; razgovori s dionicima (primjerice Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, HBOR); popunjavanje online aplikacije.

Opis metodologije:
Analiza postojećih nacionalnih dokumenata u području energetske učinkovitosti i strukturirani intervjui.   

Napomena: EIZ sudjeluje samo u WP 1 (Mapping, analysing and benchmarking current and up-coming financing schemes in the area of energy efficiency at the national or regional level) u dijelu koji se odnosi na sakupljanje podataka u Hrvatskoj.
 

Vrh