Stajališta članova županijske skupštine u Primorsko-goranskoj županiji i preporuke za lokalni ekonomski razvoj


Naručitelj: Primorsko-goranska županija
Trajanje projekta: travanj 2013. – svibanj 2013.
Voditeljica projekta: dr. sc. Sunčana Slijepčević
Suradnica: dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović


Sažetak: 
Znanstvenoistraživačka studija će sadržavati analizu rezultata provedenog anketnog ispitivanja članova županijske skupštine u Primorsko-goranskoj županiji o najvažnijim strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama za poticanje lokalnog ekonomskog razvoja u Primorsko-goranskoj županiji. Osim toga, bit će prikazani i rezultati ispitivanja o važnosti decentralizacije za postizanje bržeg regionalnog razvoja. Tako će biti prikazana struktura odgovora na pitanje je li daljnja decentralizacija preduvjet za postizanje bržeg regionalnog razvoja, te koliko je važna decentralizacija za jačanje uloge županije u osiguravanju lokalnog i ekonomskog razvoja. Nadalje, analizirat će se i važnost različitih zadataka članova županijske skupštine, te će se ispitati važnost sudjelovanja u koordiniranju ekonomskog razvoja u odnosu na druge zadatke članova županijske skupštine u Primorsko-goranskoj županiji. Prikaz rezultata anketnog ispitivanja obuhvaćat će i strukturu procjene utjecaja članova županijske skupštine na obavljanje niza zadataka. Osim toga, znanstvenoistraživačka studija će sadržavati i preporuke za lokalni ekonomski razvoj Primorsko-goranske županije, a koje proizlaze iz analize rezultata anketnog ispitivanja.
 
PODRUČJE ISTRAŽIVANJA: Lokalni razvoj

Vrh