LOKALNI RAZVOJ

Politika lokalnog razvoja danas sve više dobiva na značaju jer se brojne države suočavaju s problemima nerazvijenih i slabije razvijenih područja. Uz postojeće nacionalne programe sve se više podupiru i komplementarni, lokalno zasnovani pristupi razvoju odozdo, osobito tamo gdje postoji potreba da se odgovori na teritorijalne i lokalne izazove koji zahtijevaju strukturalne promjene.

Lokalni razvoj uključuje višedimenzionalni koncept promjena koje obuhvaćaju ekonomsku, društvenu, kulturnu, prostornu, okolišnu i institucionalnu dimenziju. Lokalni razvoj usmjeren je na poboljšanje kvalitete života lokalnog područja, razvijanje i očuvanje lokalnih vrijednosti, prevladavanje nedostataka tržišta, razvijanje kapaciteta lokalne zajednice, stimuliranje inovacija, jačanje kohezije, razvijanje poduzetništva, poticanje promjena i otkrivanje neiskorištenih potencijala unutar lokalnog područja.

Znanstvenici Odjela za regionalni razvoj istražuju ekonomske, društvene i institucionalne aspekte lokalnog razvoja, bave se mjerenjem razvijenosti lokalnih jedinica, analizom politika lokalnog razvoja te evaluacijama lokalnih programa, strategija i politika. Također, dio rada usmjeren je i na pružanje savjetodavnih usluga javnom i privatnom sektoru kako bi bolje razumjeli ekonomske učinke postojećih i predloženih programa i politika kao i na savjetovanja prilikom formuliranja lokalnih politika, programa i strategija. U radu surađujemo s ostalim istraživačkim institucijama, s relevantnim dionicima lokalnog razvoja, ministarstvima, jedinicama lokalne samouprave, lokalnim razvojnim agencijama, međunarodnim institucijama, organizacijama civilnog društva itd.

Pročitajte više

WOS RADOVI (CC)

Prikaži sve
 1. Impact assessment of entrepreneurial zones on local economic outcome Jurlina Alibegović, Dubravka, Ivana Rašić Bakarić i Sunčana Slijepčević, 2019, Economic Research - Ekonomska istraživanja, 32(1), str. 3112-3127.
 2. City specialisation and diversification in South East Europe Countries (SEE) Rašić Bakarić, Ivana, Katarina Bačić i Sunčana Slijepčević, 2019, E & M - Ekonomie a Management, 2(22), str.  4-21.
 3. The impact of the economic crisis and obstacles to investments at local level Slijepčević, Sunčana, 2018, Transylvanian Review of Administrative Sciences, 55E, str. 62-79.
 4. Attitudes towards Citizen Participation in the Local Decision-Making Process: A Comparative Analysis Jurlina Alibegović, Dubravka i Sunčana Slijepčević, 2018, Društvena istraživanja, 27(1), str. 155-175.
 5. Sources of productivity differentials in manufacturing in post-transition urban South-East Europe Post-Communist Economies Bačić, Katarina, Ivana Rašić Bakarić i Sunčana Slijepčević, 2018, Post-Communist Economies, 30(4), str. 526-548.
 6. Limited fiscal autonomy of Croatian large cities Jurlina Alibegović, Dubravka, Sabina Hodžić i Emira Bečić, 2018, Lex Localis - Journal of Local Self-Government, 16 (1), str. 107–128.
 7. The inquiry into the economic life of Croatian municipalities Rašić Bakarić, Ivana, Hrvoje Šimović i Maruška Vizek, 2014, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu, 32 (2), str. 285–312.
 8. Can local governments in Croatia cope with more responsibilities Jurlina Alibegović, Dubravka, Sunčana Slijepčević i Željka Kordej-De Villa, 2013, Lex Localis: Journal of Local Self-Government, 11 (3), str. 471–497. 

Ostali radovi

Prikaži sve
 1. Inovacije u javnom sektoru: jačanje otpornosti lokalnih i regionalnih jedinica u Hrvatskoj na krizu Đokić, Irena,  Ivana Rašić i Sunčana Slijepčević. 2023.  Ekonomska misao i praksa : časopis Sveučilišta u Dubrovniku, XXXII (2023), 1
 2. Preporuke gradonačelnicima za učinkovito vodstvo i vladavinu Jurlina Alibegović, Dubravka, 2022, Informator, 6736 – 6737, str. 2-5.
 3. "Prilika ili prijetnja? Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj" Ur. Dubravka Jurlina Alibegović, Markić Boban, Aleksandra i Klaus Fiesinger. 27. i 28. listopada 2021. Zagreb : Ekonomski institut, Zagreb, Hanns-Seidel-Stiftung. 2022. 
 4. Fiskalna (ne)samostalnost lokalne i regionalne samouprave Jurlina Alibegović, Dubravka, 2022. u Prilika ili prijetnja? Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj / Jurlina Alibegović, Dubravka; Markić Boban, Aleksandra; Fiesinger, Klaus (ur.). Zagreb: Hanns-Seidel-Stiftung;  Ekonomski institut, Zagreb, str. 145–154.
 5. E-Government Effectiveness and Efficiency in EU-28 and COVID-19 Hodžić, Sabina, Dejan Ravšelj i Dubravka Jurlina Alibegović, 2021. Central European Public Administration Review, 19(1), str. 159-180. 
 6. Proračuni lokalnih jedinica vlasti Jurlina Alibegović, Dubravka, 2020., u Financije županija, gradova i općina / Bajo, Anto; Primorac, Marko (ur.), Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, str. 41-88.
   
 7. Local State–Society Relations in Croatia Koprić, Ivan, Dubravka Jurlina Alibegović, Romea Toman Manojlović, Dario Ćepo i Sunčana Slijepčević, 2020., u Close Ties in European Local Governance: Linking Local State and Society  / Teles, Filipe, Gendźwiłł, Adam, Stănuș Cristina, Heinelt, Hubert (ur.), Cham: Palgrave Macmillan., str. 73-89.
 8. Croatia's captured places : research report case studies on the quality of local governance in Croatia Hoffmann, Dražen, Nives Miošić-Lisjak, Duje Prkut, Dragan Zelić, Paul Stubbs, Berto Šalaj i Siniša Zrinščak, 2017. Zagreb : GONG.
 9. Financial aspects of urban transport Grubišić Šeba, Mihaela, 2017. U H. Yaghoubi (ur.), Urban transport systems, str. 171-190. Rijeka : InTech.
 10. Otoci i njihovi potencijali Starc, Nenad, 2016. UM. Zelić (ur.), Hrvatska prirodna bogatstva, str. 249-258. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.
 11. Combating fiscal constraints for PPP development Grubišić Šeba, Mihaela, Dubravka Jurlina Alibegović i Sunčana Slijepčević, 2014, Managerial Finance, 40 (11), str. 1112–1130.
 12. Osnovne značajke poreza na nekretnine te njegova primjena u Hrvatskoj i ostalim zemljama članicama Europske unije Rašić Bakarić, Ivana, 2014, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 65 (5), str. 385–415.
 13. Ekonomska uspješnost gradova u Hrvatskoj – statistička analiza Rašić Bakarić, Ivana, Hrvoje Šimović i Maruška Vizek, 2014, Ekonomski pregled: mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb, 65 (2), str. 115–138.
 14. The impact of the global crisis on fiscal imbalance and local economic development in Croatia Slijepčević, Sunčana, 2014, u Contemporary trends and prospects of economic recovery / Angelova, Biljana; Jurlina Alibegović, Dubravka; Redžepagić, Srđan (ur.), Nice, Francuska: CEMAFI International, str. 696–714.
 15. The gender gap among local representatives: a potential for local development? Jurlina Alibegović, Dubravka, Sunčana Slijepčević i Josip Šipić, 2013, u Local councillors in Europe / Egner, Björn; Sweeting, David; Klok, Pieter-Jan (ur.), Wiesbaden: Springer, str. 181–202.
 16. Identifying key obstacles for performance measurement at the sub-national level in Croatia Jurlina Alibegović, Dubravka i Sunčana Slijepčević, 2012, Hrvatska i komparativna javna uprava, 12 (4), str. 1117–1156.
 17. The role of cities in regional development: case of Croatia Rašić Bakarić, Ivana, Dubravka Jurlina Alibegović i Sunčana Slijepčević, 2012, u Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja: Gradovi u XXI veku / Šećerov, Velimir; Radosavljević, Zoran; Đorđević, Aleksandar; Marić, Miroslav (ur.), Beograd: Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, str. 89–102.
 18. Uloga vijećnika gradskih vijeća u upravljanju i razvoju gradova u Hrvatskoj Alibegović, Dubravka Jurlina i Sunčana Slijepčević, 2010, Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave, 10(2), str. 399-426.
 19. Governance and local economic development: in search of an appropriate governance structure for Croatia Sumpor, Marijana, Jelena Šišinački i Ivana Rašić Bakarić, 2007, u Local innovations for growth in Central and Eastern Europe / Giguere, Sylvain (ur.), Paris, Francuska: OECD, str. 155–173.

Projekti

Prikaži sve
 1. Izazovi lokalnog i regionalnog razvoja u Hrvatskoj, 2024. – 2027. Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditeljica: Ivana Rašić
 2. Pripadnost gradonačelnika političkoj stranci i lokalni ishodi: dokazi iz JIE, 2023. – 2024. Naručitelji: Ekonomski institut, Zagreb i Hanns-Seidel-Stiftung
  Voditeljica: Dubravka Jurlina Alibegović
 3. Usluga izrade Središnje baze podataka o kapacitetima JLPRS i dizajn sustava – IT sustav-platforma odnosno aplikacija i edukacija u projektu Optimizacija sustava LiPRS, 2021. – 2022. Naručitelj: Ministarstvo pravosuđa i uprave
  Voditeljica: Ivana Rašić
 4. Uloga regionalnih i lokalnih jedinica u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja, 2019. – 2023. Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditeljica: Dubravka Jurlina Alibegović
 5. Utvrđivanje konkurentskih i kolaborativnih prednosti i razvojnih potencijala Grada Vukovara, 2018. Naručitelj: Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara
  Voditeljice: Marijana Sumpor, Irena Đokić
 6. Smart City pokazatelji: Alat za strateško upravljanje u hrvatskim velikim gradovima – Smart City, (Tvoj Grant@EIZ), 2018. Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb; TvojGrant@EIZ
  Voditeljica: Dubravka Jurlina Alibegović
 7. Procjena učinaka poticanja razvoja poduzetničkih zona u Republici Hrvatskoj putem ministarstva nadležnog za poduzetničku infrastrukturu na ekonomske rezultate u jedinicama lokalne samouprave – Poduzetničke zone, 2018. Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 
  Voditeljica: Dubravka Jurlina Alibegović
 8. Znanstveno-istraživački projekt o prostorno-ekonomskim aspektima revitalizacije i reindustrijalizacije Grada Vukovara, 2017. – 2018. Naručitelj: Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara (FORGV)
  Voditelj: Goran Buturac
 9. ISCH COST akcija IS1207: Reforma lokalnog javnog sektora: međunarodna usporedba, 2013. – 2017. Naručitelj: Europska unija kroz program COST (COST – European Cooperation in Science and Technology)
  Voditeljica: Dubravka Jurlina Alibegović (suradnica iz EIZ-a)
 10. Komparativna analiza fiskalne autonomije velikih gradova: Studije slučaja Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine (COFALC), 2017. (Tvoj grant@EIZ) Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditeljica: Dubravka Jurlina Alibegović
 11. Polazne osnove za izradu Strategije razvoja urbane aglomeracije Zagreb – gospodarski aspekti (SUAZ), 2016. Naručitelj: Grad Zagreb – Ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba (Ured)
  Voditeljica: Irena Đokić
 12. City specialisation and labor productivity in Southeast Europe – BaRaBaS, 2015. – 2016. Naručitelj: Centar za ekonomska istraživanja i postdiplomsko obrazovanje ─ Ekonomski institut (CERGE-EI), Češka Republika
  Voditeljice: Ivana Rašić Bakarić, Sunčana Slijepčević, Katarina Bačić
 13. Moderiranje radionica u postupku izrade Razvojne strategije Grada Zagreba 2020, 2013. Naručitelj: Grad Zagreb – Ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba (Ured)
  Voditeljica: Irena Đokić
 14. Savjetodavne usluge u strateškom planiranju, 2013. Naručitelj: Grad Zagreb – Ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba (Ured)
  Voditeljica: Irena Đokić
 15. Stajališta članova županijske skupštine u Primorsko-goranskoj županiji i preporuke za lokalni ekonomski razvoj, 2013. Naručitelj: Primorsko-goranska županija
  Voditeljica: Sunčana Slijepčević
 16. Program ukupnog razvoja Grada Benkovca 2012. – 2016. (PUR Benkovac), 2011. – 2012. Naručitelj: Grad Benkovac
  Voditelj: Nenad Starc
 17. Analitičke podloge za učinkovitu decentralizaciju u Hrvatskoj, 2010. Naručitelj: Hrvatska zajednica županija
  Voditeljica: Dubravka Jurlina Alibegović
Vrh