EKONOMIKA ENERGETIKE

Jedan od ključnih neophodnih inputa zbog kojih bi nacionalna ekonomija mogla proizvoditi robe i usluge nužne za opstanak stanovništva jest energija. Otkrića različitih oblika energije, od vatre, preko električne i nuklearne energije do korištenja obnovljivih izvora energije, često su imala presudan utjecaj na razvoj ljudske civilizacije, što uključuje i unaprjeđenja u načinu organizacije društva i proizvodnih procesa.

Ekonomika energetike predstavlja stoga široku granu unutar ekonomske znanosti koja izučava teme povezane s ponudom i korištenjem energije u gospodarstvu. Znanstvenici Ekonomskog instituta, Zagreb se unutar ove grane bave proučavanjem ekonomskih i širih društvenih učinaka ulaganja u energetsku učinkovitost te analizom financijske isplativosti ulaganja u projekte energetske učinkovitosti. Nadalje, u fokusu je našeg interesa i evaluacija različitih vrsta javnih politika usmjerenih na poticanje ulaganja u obnovljive izvore energije i povećanje energetske učinkovitosti te razvoj metodologija za procjenu ekonomskih i širih društvenih šteta i koristi od poticanja obnovljivih izvora energije. Naši se znanstvenici također bave modeliranjem i procjenom stupnja ostvarene konvergencije potrošnje fosilnih goriva i energije iz obnovljivih izvora, kako bi se mogle osmisliti javne politike koje promiču održivu i uravnoteženu proliferaciju pojedinih izvora energije.

Pročitajte više

WOS RADOVI (CC)

Prikaži sve
 1. Investments in Croatian RES Plants and Energy Efficient Building Retrofits: Substitutes or Complements? Mikulić, Davor i Damira Keček, 2022, Energies, 15(1)
 2. Evaluation of the cost-effectiveness of the installation of heat-cost allocators in multifamily buildings in Croatia Slijepčević, Sunčana, Davor Mikulić i Kristijan Horvat, 2019, Energies, 12(3), str. 507.
 3. Deployment of renewable energy : economic effects on the Croatian economy Keček, Damira, Davor Mikulić i Željko Lovrinčević, 2019, Energy Policies, 126, str. 402-410.
 4. Economic Effects of Wind Power Plant Deployment on the Croatian Economy Mikulić, Davor, Željko Lovrinčević i Damira Keček, 2018, Energies, rad objavljen na mrežnim stranicama 19. srpnja 2018., DOI: https://doi.org/10.3390/en11071881
 5. Is there convergence in per capita renewable energy consumption across U.S. states? Evidence from LM and RALS-LM unit root tests with breaks Payne, James E., Maruška Vizek i Junsoo Lee, 2017, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 70, str. 715–728. 
 6. Stochastic convergence in per capita fossil fuel consumption in U.S. states Payne, James E., Maruška Vizek i Junsoo Lee, 2017, Energy Economics, 62, str. 382–395. 
 7. The economic impact of energy saving retrofits of residential and public buildings in Croatia Mikulić, Davor, Ivana Rašić Bakarić i Sunčana Slijepčević, 2016, Energy Policy, 96 (2016), str. 630–644.
 8. The socioeconomic impact of energy saving renovation measures in urban buildings Mikulić, Davor, Ivana Rašić Bakarić i Sunčana Slijepčević, 2016, Ekonomska istraživanja (Economic Research), 29 (1), str. 1109–1125. 

Ostali radovi

Prikaži sve
 1. Oil prices and European household consumption expenditures Vizek, Maruška, Junsoo Lee i James E. Payne, 2020, OPEC Energy Review, 44(1).
 2. Revitalizacija i energetska obnova Donjeg grada, Zagreb Mikulić, Davor, Ivana Rašić Bakarić i Sunčana Slijepčević, 2017, Ekonomski institut, Zagreb i Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske.

Projekti

Prikaži sve
 1. Održivi razvoj u Hrvatskoj i Europski zeleni dogovor, 2020. Naručitelj: Friedrich Ebert Stiftung
  Voditelj: Vedran Recher
 2. Analiza širih koristi energetske obnove zgrada, 2019. Naručitelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
  Voditelj: Davor Mikulić
 3. Izrada analize gospodarskih kretanja, za izradu Analiza i podloga za izradu energetske strategije Republike Hrvatske (CRO2050), 2018. Naručitelj: Energetski institut Hrvoje Požar
  Voditelj: Željko Lovrinčević
 4. Integralna analiza dosadašnjih učinaka razvoja i izgradnje obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj u razdoblju od 2007. do 2016. godine, 2017. – 2018. Naručitelj: Energetski institut Hrvoje Požar
  Voditelj: Željko Lovrinčević
 5. Studija ekonomske isplativosti korištenja razdjelnika topline u stambenim zgradama u RH, 2017. Naručitelj: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
  Voditelj: Davor Mikulić
 6. Pregled financijskih mehanizama za poticanje energetske učinkovitosti u članicama EU i preporuke za maksimiziranje njihovog učinka i daljnjeg razvoja, 2016. Naručitelj: REKK Energiapiaci Tanacsado, Europska komisija DG Environment
  Voditeljica: Željka Kordej-De Villa
 7. Analiza isplativosti potrebnih ulaganja u energetsku obnovu stambenih zgrada i zgrada javnog sektora Republike Hrvatske, 2015. Naručitelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
  Voditelj: Davor Mikulić
 8. Revitalizacija i energetska obnova Donjeg grada, 2014. Naručitelj: Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
  Voditelj: Davor Mikulić
 9. Tržišne, tehnološko-tehničke i ekonomske značajke izgradnje termoenergetskog objekta Plomin C-500 u hrvatskom energetskom sustavu i energetskoj zajednici jugoistočne Europe, 2005. – 2006. Naručitelj: Hrvatska elektroprivreda
  Voditelj: Mustafa Nušinović
Vrh