Analiza i preporuke kako bi lokalni proračuni postali poticajni za projekt energetske učinkovitosti


Naručitelj: UNDP Hrvatska
Trajanje projekta: 11. ožujka – 15. svibnja 2008.
Voditeljica projekta: Dubravka Jurlina Alibegović

Ciljevi: Cilj istraživanja bila je izrada prijedloga, preporuka i rješenja za odgovarajući tretman financijskih ušteda koje su rezultat povećanja energetske učinkovitosti tijekom procesa planiranja, izvršavanja i nadzora proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Hrvatskoj. 

Sadržaj: 
1. Analiza postojećeg stanja u Hrvatskoj 
1.1. Analiza načina planiranja lokalnih proračuna 
1.2. Analiza zakonskih ograničenja lokalnog zaduživanja 
1.3. Analiza financijskog tretmana projekata energetske učinkovitosti u lokalnim proračunima 

2. Prikaz mogućih rješenja za tretman financijskih ušteda koje su rezultat energetske učinkovitosti temeljen na iskustvima odabranih zemalja 
2.1. Prikaz osnovnih obilježja proračunskog planiranja na temelju ostvarenih rezultata 
2.2. Prikaz mogućnosti, ograničenja i preporuke za zaduživanja lokalnih jedinica 
2.3. Komparativna analiza mogućih rješenja 

3. Prijedlozi i preporuke za odgovarajući tretman financijskih ušteda koje su rezultat povećanja energetske učinkovitosti u sektoru kućanstava i usluga koji se financiraju iz lokalnih proračuna u Hrvatskoj koji se temelje na komparativnoj analizi. 

 

Vrh