Anketno ispitivanje građana o zaštiti privatnosti, nadzoru i praćenju


Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb 
Trajanje projekta: 2011. – 2013. 
Voditeljica projekta: dr. sc. Jelena Budak


Sažetak: 
Za razliku od naprednih svjetskih istraživanja različitih aspekata nadzora i praćenja te pitanja zaštite privatnosti, ne postoji slično istraživanje u Republici Hrvatskoj i zemljama regije. Nakon ankete građana u RH (3/2011) i Srbiji (Hendal, 10/2011), komparativna anketa se provodi u BiH i Makedoniji. Novo područje istraživanja povećava vidljivost EIZ-a i mogućnost suradnje na EU projektima, kao i znanstvenu produkciju temeljem izvornih podataka. 

Telefonska anketa na 500 građana napravljena je prema svjetskoj literaturi. Upitnik je identičan za sve zemlje. Upitnik sadrži 60-tak pitanja u obliku stavova građana koji se ocjenjuju na skali od 1-5. U prvom dijelu se ispituju stavovi građana o privatnosti, nadzoru i praćenju te njihovi obrasci ponašanja, a drugi dio ispituje zabrinutost potrošača vezano za prikupljanje, korištenje i zaštitu podataka od strane kompanija. Ishodi projekta bit će komparativno istraživanje za regiju o stavovima javnosti o nadzoru i praćenju/privatnosti, te istraživanje zaštite privatnosti potrošača i ponašanja firmi za 4 zemlje regije.

 

Vrh