Definiranje razvojnih prioriteta na razini statističkih NUTS II regija – MRRFEU NUTS II


Naručitelj: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije - MRRFEU
Trajanje projekta: 30. rujna 2015. – 15. srpnja 2016.
Voditeljica projekta: dr. sc. Marijana Sumpor
Suradnici: dr. sc. Ljiljana Božić, dr. sc. Irena Đokić, dr. sc. Ivana Rašić Bakarić, dr. sc. Nenad Starc, dr. sc. Sandra Švaljek


Ciljevi projekta:
Sveukupni cilj projekta bio je pridonijeti ujednačenom regionalnom razvoju i konkurentnosti svih dijelova Republike Hrvatske te smanjenju regionalnih nejednakosti. Specifični cilj projekta bio je definirati regionalne razvojne prioritete unutar NUTS II regija za potrebe izrade Strategije regionalnoga razvoja (SRR) Republike Hrvatske za razdoblje do 2020.


 

Vrh