Gospodarsko i društveno vrednovanje za Hrvatsku morsku i obalnu strategiju (ESA)


Naručitelj: Priority Action Programme / Regionial Activity Centre, Split
Trajanje projekta: lipanj 2013. - prosinac 2013. 
Voditelj projekta: dr. sc. Nenad Starc
Suradnice: Ivana Rašić, Marijana Sumpor, Željka Kordej-De Villa

Sažetak: 
Projekt je imao tri osnovne zadaće/cilja: 

 1. Gospodarska i društvena analiza korištenja mora i morske obale i pritisaka koji time nastaju 
 2. Gospodarska i društvena analiza troškova degradacije obalnog i morskog okoliša uslijed klimatskih promjena 
 3. Usporedba društvenih koristi i troškova glavnih gospodarskih djelatnosti na obali i u moru i zaključci i preporuke za buduće programe i mjere.   

Korištenje mora i obale i nastali pritisci vrednovani su u skladu s ratificiranim Protokolom o integralnom upravljanju obalnim područjem i s Uredbom o uspostavi okvira za djelovanje RH u zaštiti morskog okoliša (NN 136/11) kojom je RH prihvatila EU Marine Strategy Framework Directive (MSFD).   

Korištenje mora i obale analizirano je u sljedećem metodološkom okviru: 
 • korištenje DPSIR okvira (Drivers, Pressure, State, Impact and Response - nositelji aktivnosti, pritisci, stanje, utjecaji i odgovori) 
 • pristup usluga ekosustava (ecosystem services)
 • promicanje IPCC scenarija (scenariji koje izrađuje Intergovernmental Panel on Climate Change)
 • prošireni okvir cost-benefit analize  

Konačno usvojeni metodološki pristup usklađen je sa sljedećim dokumentima i vodičima: 
 • UNEP/MAP/PAP/RAC (2008) ICZM Protocol
 • EC (2010) Economic and Social Analysis for the Initial Assessment for the Marine Strategy Framework Directive: A Guidance Document
 • EC DG MARE (2012) Scenarios and Drivers for Sustainable Growth from the Oceans, Seas and Coast, third interim report
 • UN (2012) Regular process for global reporting and assessment of the state of the marine environment, including socio-economic aspects
 • UNEP/MAP/Blue Plan (2010) The Economic Value of Sustainable Benefits from the Mediterranean Marine Ecosystem
 • NOEP (2009) State of the U.S. Ocean and Coastal Economies
 • UNEP (2011) Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication
 • UNEP (2012) Green economy in a Blue World

Korištene su i analize gospodarskih i društvenih učinaka izrađene u Njemačkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Nizozemskoj i ostalim članicama EU-a. 

 

Vrh