Izrada baze podataka o znanstvenim patentima u Europi


Naručitelj: European Science Foundation
Trajanje projekta: svibanj 2009. – svibanj 2012.
Voditeljica projekta: dr. sc. Sonja Radas


Ciljevi: Cilj ovog projekta je stvaranje baze podataka o patentima europskih znanstvenika. U sklopu projekta će se razviti on-line sistem za ažuriranje baze putem informacija korisnika, što bi omogućilo vremenom proširenje na veću bazu patenata koje sadrže informacije o svim izumiteljima, ne samo o znanstvenicima. Dobivena baza može omogućiti mnoge korisne analize i rezultirati vrijednim znanstvenim spoznajama i radovima.

Prijedlog sadržaja: Od značajne koristi za Hrvatsku je analizirati patentne aktivnosti u hrvatskoj znanstvenoj zajednici i usporediti je s onom u drugim zemljama. Baza će omogućiti istraživanje ekonomskih koristi od patentiranja za znanstvenike, znanstvenu instituciju i gospodarstvo. Također će se moći istražiti sinergije između patentiranja i ostalih načina transfera tehnologije kao što su konzalting, mobilnost, publiciranje i znanstvena komunikacija. Ta baza će omogućiti različite analize znanstvenog patentiranja i tako dati novi uvid u rezultate znanstvenog rada i njegov značaj.

 

Vrh