Konzultantska pomoć Državnom zavodu za statistiku pri provođenju istraživanja GBAORD, CIS i CDH


Naručitelj: Državni zavod za statistiku
Trajanje projekta: 1. rujna 2009. – 20. listopada 2009.
Voditeljica projekta: dr. sc. Sonja Radas


Ciljevi:
Cilj projekata CDH i CIS je poboljšati metodologiju za provođenje tih istraživanja. Cilj projekta GBAORD je pomoći Državnom zavodu za statistiku u razvijanju metodologije. Kako zbog strukture proračuna nije moguće koristiti standardnu metodologiju, cilj je definirati istraživanje tako da bude prilagođeno postojećim podacima.

Prijedlog sadržaja:
GBAORD: proučavanje literature o indikatorima znanstveno istraživačke aktivnosti s naglaskom na državnom financiranju (Frascati, Eurostat, itd), proučavanje situacije u RH (proračun, raspored sredstava za IR unutar državnih tijela), definiranje izvještajnih jedinica, izrada upitnika, definiranje algoritma za računanje ukupnih izdataka. 

CDH: proučavanje literature (Eurostat, znanstveni članci, itd), predlaganje poboljšanja upitnika kroz dodavanje relevantnih pitanja za RH, pružanje pomoći pri usklađivanju upitnika s Eurostatom. 

CIS: proučavanje literature (Eurostat, znanstveni članci, itd), predlaganje poboljšanja upitnika kroz dodavanje relevantnih pitanja za RH, usklađivanje upitnika s Eurostatom. 

 

Vrh