Povezanost elektronskog poslovanja i suzbijanja sive ekonomije u Hrvatskoj – E-PAY


Naručitelj: Komunikacijski laboratorij d.o.o. (VISA) 
Trajanje projekta: 17. listopada 2016. – 17. veljače 2017. 
Voditeljica projekta: dr. sc. Jelena Budak
Suradnici: Bruno Škrinjarić, Vedran Recher


Sažetak: 
Glavni ciljevi projekta su utvrditi vezu između elektronskog plaćanja i suzbijanja sive ekonomije te identificirati specifične kontekste, kanale distribucije te proizvode i usluge kod kojih postoji potencijal za suzbijanje sive ekonomije povećanom primjenom kartičnog plaćanja.   

Aktivnosti projekta uključuju izradu ankete kojom će se prikupiti podatci nužni za provedbu istraživanja, provedbu ankete (prikupljanje podataka) na reprezentativnom uzorku potrošača te izradu studije i prezentacije s rezultatima i glavnim zaključcima istraživanja.   

Istraživanje će se provesti u Republici Hrvatskoj, metodom telefonske ankete na nacionalno reprezentativnom uzorku od 500 potrošača u dobi od 18 do 65 godina starosti. Kao okvir izbora uzorka koristit će se online telefonski imenik. Primijenit će se proporcionalni stratificirani uzorak uz kontrolne varijable županija, spol i dob. Unutar svakog stratuma primijenit će se kombinacija slučajnog i sistemskog uzorkovanja, pri čemu će se stranice unutar telefonskog imenika birati metodom jednostavnog slučajnog uzorkovanja, dok će se sa svake odabrane stranice ispitanici odabirati u uzorak metodom sistemskog uzorkovanja. Kao instrument istraživanja koristit će se visoko strukturirani anketni upitnik kojeg će kreirati istraživači iz Ekonomskog instituta, Zagreb u suradnji s Naručiteljem. Prikupljeni podaci će se analizirati metodama deskriptivne statistike.
 

Vrh