Savjetovanje pri izradi Izvješća o starenju stanovništva (Ageing Report)


Naručitelj: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske
Trajanje projekta: 12. srpnja 2017. – 1. prosinca 2017.
Voditelj projekta: Danijel Nestić
Suradnici: Iva Tomić


Cilj projekta bio je u suradnji sa stručnjacima Ministarstva rada i mirovinskog sustava i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje pripremiti podloge za Izvješće o starenju stanovništva u dijelu koji se tiče opisa stanja i rezultata za Hrvatsku. Očekivani ishod bio je verificiran i funkcionalan mirovinski model, opis stanja mirovinskog sustava i nedavnih reformi, opis rezultata dugoročnih projekcija mirovinskog sustava, pripremljen Country Fiche o mirovinama za Hrvatsku, provjerene projekcije primjerenosti mirovina. Savjetovanje je uključivalo pomoć naručitelju oko izbora najprikladnijih metoda projiciranja budućih mirovina i odgovarajućeg formata izvještavanja, a što je ostvareno na sastancima i drugim oblicima komunikacije, te posebno pisanim izvještajima i komentarima na podatke i izvještaje dostavljene od strane Ministarstva i HZMO-a.
 

Vrh