SmartEIZ

Jačanje znanstvenih i istraživačkih kapaciteta Ekonomskog instituta, Zagreb kao temelja hrvatskog socio-ekonomskog rasta kroz implementaciju Strategije pametne specijalizacije (SmartEIZ)


SmartEIZ ciljevi:


Najvažniji ciljevi:
SmartEIZ projekt za cilj je imao jačanje znanstvenih i istraživačkih kapaciteta, smanjenje postojećeg jaza unutar društvenog umrežavanja te manjkavosti Ekonomskog instituta, Zagreb (EIZ) u usporedbi s vodećim institucijama u polju ekonomije i upravljanja inovacijama i tehnološkim razvojem.


Među posebnim ciljevima isticali su se:
 
 • (1) Jačanje suradnje EIZ-a i vodećih međunarodnih partnerskih institucija Europske unije u području upravljanja inovacijama i tehnološkim razvojem
 • (2) Poboljšanje cjelokupnog istraživanja EIZ-a vezanog uz upravljanje inovacijama i tehnološkim razvojem  putem edukacijskih aktivnosti
 • (3) Poticanje mogućnosti EIZ-a u nastojanju da osmisli i implementira javne politike koje bi za cilj imale potpomaganje internacionalizacije hrvatske proizvodnje unutar globalizirane ekonomije
 • (4) Unapređivanje mogućnosti EIZ-a u nastojanjima da proučava modele suradnje unutar znanosti/industrije
 • (5) Osnaživanje EIZ-a u nastojanju da pridonese implementaciji nacionalnih/regionalnih inovacijskih strategija za pametnu specijalizaciju (RIS3 strategije) potičući uključivu inovaciju i održivi razvoj unutar odabranih tehnoloških domena.
 
SmartEIZ projekt zauzeo je 48. mjesto od 62 financirana projekta. Vrlo je malo projektnih prijedloga koje je odobrila Europska komisija pristiglo iz društvenih znanosti, a u Hrvatskoj je samo 4 projekta dobilo novčana sredstva, među kojima se SmartEIZ isticao kao jedini projekt iz društvenih znanosti. Stopa uspješnosti projekata u ovom je pozivu iznosila 11,3 posto.
Bio je to jedini projekt koji je Europska komisija financirala a čiji je cilj bio potpora politike u području pametne specijalizacije u jugoistočnoj Europi.  


Projekt je uključivao sljedeće partnere: 
 • Ekonomski institut, Zagreb kao koordinator projekta 
 • Sveučilište Bocconi (CRIOS) u Milanu, Italija
 • University College London, UK
 • UNU-MERIT – Sveučilište u Maastrichtu, Nizozemska    

SmartEIZ projekt sastojao se od 7 radnih paketa:
 • RP 1. Koordinacija i upravljanje projektom (voditelj RP-a bio je EIZ)
 • RP 2. Razvoj twinning strategije za EIZ (voditelj RP-a bilo je Sveučilište Bocconi)
 • RP 3. Projektiranje twinning alata (voditelj RP-a bilo je Sveučilište u Maastrichtu)
 • RP 4. Aktivnosti usmjerene na izgradnju kapaciteta (voditelj RP-a bilo je Sveučilište Bocconi)
 • RP 5. Poticanje regionalnih mrežnih kapaciteta u području upravljanja inovacijama i tehnološkim razvojem (voditelj RP-a bio je University College London)
 • RP 6. Diseminacija rezultata (voditelj RP-a bio je EIZ)
 • RP7. Etički zahtjevi (voditelj RP-a bio je EIZ)          

Očekivani utjecaji:
 • OU.1 Unapređenje cjelokupnih znanstvenih i istraživačkih kapaciteta u području upravljanja inovacijama i tehnološkim razvojem kroz implementaciju projekta koji odgovara potrebama EIZ-a
 • OU.2 Unapređenje znanstvenih metodoloških vještina EIZ-a koje su potrebne kako bi se potpomoglo istraživanje, razvoj i inovacija te razrada i evaluacija javnih politika
 • OU.3 Povećanje znanstvene izvrsnosti, istraživanje i osposobljavanje u području upravljanja inovacijama i tehnološkim razvojem
 • OU.4 Integracija projektnih aktivnosti u RIS3 analize  i aktivnosti Hrvatske (kao direktna posljedica projektnih aktivnosti)
 • OU.5 Pozitivan utjecaj doprinosa istraživanju unutar razvoja klastera hrvatskih regija, unaprjeđujući pritom kvalitetu EIZ-ovih znanstvenoistraživačkih aktivnosti u području upravljanja inovacijama i tehnološkim razvojem, pretvarajući ih time u ključne promotore razvoja klastera u skladu sa socio-ekonomskim potrebama Hrvatske
 • OU.6 Usvajanje pristupa najboljih praksi pri analizi i evaluaciji politike od strane bar jednog nositelja interesa u Hrvatskoj
 • OU.7 Unaprjeđenje EIZ-ovih istraživačkih projektnih kapaciteta na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini – mjereno u skladu s brojem projekata u kojima EIZ sudjeluje
 • OU.8 Produkcija niza pozitivnih efekata prelijevanja za organizacije s visokim potencijalom
 • OU.9 Povećanje mobilnosti osoblja EIZ-a
 • OU.10 Identifikacija prikladnih setova znanstveno-tehnoloških indikatora za Hrvatsku kako bi se odgovorilo na potrebe nositelja politike  

Aktivnosti: edukacijske škole; edukacijske radionice; kratkoročne znanstvene misije; gostujući programi obuke
 
Metodologija: koordinacija i upravljanje projektom; razvoj twinning strategije za EIZ; razrada twinning alata; aktivnosti izgradnje kapaciteta; poticanje regionalnih mrežnih kapaciteta u području upravljanja inovacijama i tehnološkim razvojem te diseminacija rezultata.  

Vrijednost projekta: EUR 1.000.000,00    

Trajanje projekta: 1. siječnja 2016. – 31. prosinca 2018.


EIZ projektni tim:     
 • Samah Oreč, projektna asistentica
 • Renata Matošec, upravljanje financijama


Mrežna stranica projekta: http://www.smarteiz.eu/
 

Vrh