Strateške odrednice razvoja industrije tekstila i odjeće u Hrvatskoj za razdoblje od 2006. do 2015.


Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Trajanje projekta: siječanj – svibanj 2007.
Voditelj projekta:  Ivan Teodorović


Obrazloženje potrebe za prijedlogom projekta: 
Nastavno na studiju Analiza stanja industrije tekstila i odjeće izradit će se za potrebe naručitelja Strategija razvoja industrije tekstila i odjeće. Ova studija većim dijelom zadire u odgovarajući dio trajnog istraživanja EIZ-a.

Ciljevi projekta: 
(1) definirati institucionalne uvjete razvoja; 
(2) izraditi SWOT analizu; 
(3) projicirati rast i očekivane strukturne prilagodbe industrije tekstila i odjeće; 
(4) identificirati razvojne ciljeve i programe; 
(5) predložiti mjere industrijske politike za poticanje restrukturiranja.

Sadržaj projekta: 
Detaljni sadržaj istraživanja se nalazi u projektnom prijedlogu. Osnovna struktura sadržaja je: 
0. Sažetak 
1. Uvod 
2. Institucionalni uvjeti razvoja 
3. SWOT analiza 
4. Projekcije rasta i očekivane strukturne prilagodbe u industriji tekstila i odjeće 
5. Sastavnice strategije razvoja tekstila i odjeće 
6. Zaključci

 

Vrh