Studija opravdanosti izgradnje tvornice bioetanola – Županja


Naručitelj: "Viro", d.d. Virovitica, "Sladorana", d.d. Županja i "Kandit-Premijer" d.d. Osijek
Trajanje projekta: srpanj 2007. – veljača 2008
Voditelj: dr. sc. Mustafa NušinovićProizvodnja biogoriva jedno od je strateških opredjeljenja razvijenih zemalja u sklopu održivoga razvitka. Identificirana investicijska prilika sagledava se u kontekstu proizvodnog i organizacijskog prilagođavanja hrvatskih šećerana očekivanim promjenama u okružju. Cilj ovoga projekta je da se na temelju interdisciplinarnog istraživanja i analize izradi «Predinvesticijska studija opravdanosti izgradnje tvornice bioetanola - Županja». Studija je dokument kojim se ocjenjuje tržišna, tehnološko-tehnička, financijska i društveno-ekonomska opravdanost ulaganja u izgradnju tvornice bioetanola. Studijom je predloženo da Kandit Premijer d.o.o., Sladorana d.d. i VIRO Tvornica šećera d.d. osnuju društvo «HETANOL» d.d. koje će se pozicionirati kao konkurentni proizvođač biogoriva i učinkovit organizator kooperacije u ratarskoj proizvodnji.

Ciljevi: Cilj ovoga Projekta je da se na temelju interdisciplinarnog istraživanja i analize izradi «Predinvesticijska studija opravdanosti izgradnje tvornice bioetanola - Županja». Studija je dokument kojim se ocjenjuje tržišna, tehnološko-tehnička, financijska i društveno-ekonomska opravdanost ulaganja u izgradnju tvornice bioetanola.

Sadržaj: 
0. Razvojni i organizacijski koncept projekta 
1. Identifikacija investitora i koncept osnivanja Društva 
2. Prodajno tržište 
3. Tehnološki, lokacijski, kadrovski i organizacijski aspekti izgradnje Tvornice 
4. Nabavno tržište 
5. Financijska priprema 
6. Ocjena učinkovitosti 
7. Plan pripremnih izvedbenih aktivnosti 
8. Zaključci i prijedlozi

 

Vrh