Studija ostvarivosti i provedivosti znanstveno-istraživačkog projekta „Istraživanje socijalnih troškova u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj“ (STOP)


Naručitelj: Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske
Trajanje projekta: 17. lipnja 2016. – 30. studenog 2016. 
Voditeljica projekta: dr. sc. Sunčana Slijepčević
Suradnica: dr. sc. Ivana Rašić Bakarić


Sažetak: 
Cilj projekta je izraditi studiju ostvarivosti i provedivosti znanstveno-istraživačkog projekta koja ima za cilj dati pregled osnovnih spoznaja o područjima u kojima su sadržani socijalni troškovi u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj. 

U projektu će se razraditi metodologija provedbe istraživanja socijalnih troškova u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj. 

Aktivnosti:
Prikupljanje materijala koje sadrže iskustva drugih zemalja u području socijalnih troškova koji se odnose na područje suzbijanja zlouporabe droga, prikupljanje, obrada i analiza postojećih podataka i informacija o javnim rashodima u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj, analiza raspoloživih podataka i informacija koji su u uskoj vezi s procjenom/analizom socijalnih troškova u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj, izrada metodoloških smjernica za istraživanje socijalnih troškova u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj, izrada metodoloških smjernica za sastanke, anketiranje i/ili intervjuiranje ključnih dionika u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj u državnim institucijama, civilnom i privatnom sektoru, priprema koncepta istraživanja socijalnih troškova u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj i drugo. 

Metodologija će u znanstveno-istraživačkom projektu obuhvaćati analizu sekundarnih izvora podataka, anketno ispitivanje, intervjuiranje predstavnika glavnih dionika i drugo.

 

Vrh