Zašto izostaje makroekonomska konvergencija Hrvatske prema EU?

Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
Trajanje projekta: 1. listopada 2019. - 31. prosinca 2023.
Voditelj projekta: Željko Lovrinčević
Suradnici: Tajana BarbićTanja Broz, Goran ButuracAndrea Mervar, Davor MikulićMarina TkalecMaruška Vizek, Lea-Karla Matić, Marijana Andrijić (Ministarstvo financija), Damira Keček  

Sažetak: 
Hrvatska zaostaje u procesu makroekonomske konvergencije prema Europskoj uniji, kako nominalne tako i realne konvergencije. Druge nove zemlje članice su značajno bolje kapitalizirale članstvo u EU-u nego Hrvatska. Postavlja se pitanje što su uzroci zaostajanja Hrvatske i spore gospodarske konvergencije. Brzina konvergencije ovisi o dinamici dugoročnog gospodarskog rasta. On odražava dugoročne trendove na strani ponude poput demografskih trendova, tehnološkog napretka i dugoročne akumulacije kapitala. Ekonomska se literatura i ranije, a posebno posljednjih godina intenzivno bavila posljedicama globalne financijske krize (2008./09.) na smanjivanje dugoročnog potencijalnog outputa, a time i dugoročnog ekonomskog rasta i brzine konvergencije. U istraživanju su ispitani neki od potencijalnih uzroka zaostajanja Hrvatske u makroekonomskoj konvergenciji. Potencijalni uzroci su sljedeći: strukturne karakteristike gospodarstva, zaostajanje u međunarodnoj konkurentnosti i razmjeni, spora digitalizacija gospodarstva, sporo privlačenje izravnih stranih ulaganja (FDI), te izostanak čvrstih međunarodnih aranžmana ili obveza u smislu provođenja reformi.
 


PODRUČJA ISTRAŽIVANJA: Makroekonomija; Hrvatska ekonomija
 

Vrh