Zima dolazi! Ili ne? Evaluacija politika u hrvatskim turističkim gradovima (PECTOUR)


Naručitelj: Zaklada CERGE-EI - GDN RRC 2016 Regional Research Competition 
Trajanje projekta: 8. veljače 2016. –  23. prosinca 2016.
Voditeljica projekta: dr. sc. Marina Tkalec
Suradnik: Vedran RecherSažetak: 
Cilj projekta bio je evaluirati efekt filmske industrije i sportskih događaja na turizam dviju hrvatskih županija – jedne od najpopularnijih turističkih destinacija u Europi; doprinijeti razvoju turizma u Hrvatskoj – jednom od stupova ekonomskog rasta u toj zemlji; naglasiti i promovirati važnost evaluacije javnih politika, urbanog razvoja i politika razvoja turizma u zemlji koja je u velikoj mjeri ovisna o turizmu te poboljšati kapacitete vezane za evaluaciju javnih politika temeljenu na dokazima među istraživačima iz područja društvenih znanosti. 

Rezultat projekta bio je izmjeren učinak filmske industrije na dubrovački turizam i učinak skijaške utrke na zagrebački turizam. 

Projektne aktivnosti uključivale su procjenu efekta dvaju televizijski vrlo popularnih događaja na turističke dolaske u Hrvatsku te upotrebu rezultata kako bi se ocijenilo jesu li ti programi imali pozitivan učinak na turizam tretirane županije. 

Opis metodologije:
Metodologija sintetičke kontrole koju su razvili Abadie i Gardeazabal (2003.). 

 

Vrh