Djelatnici

Djelatnici


Istraživači zaposleni na Ekonomskom institutu, Zagreb uvaženi su stručnjaci na svojim područjima, obrazovani na vodećim domaćim i/ili međunarodnim sveučilištima. Odlikuju ih otvorenost i spremnost na suradnju s domaćim i inozemnim znanstvenicima te s poslovnom zajednicom.

Djelatnici Instituta sudjeluju i u nizu značajnih međunarodnih znanstvenih projekata koje financiraju međunarodne zaklade, programi i organizacije (program Obzor 2020, Europska zaklada za znanost, Hrvatska zaklada za znanost, COST projekt, GDN projekt, EUREKA, Svjetska banka, UNDP, UNICEF i dr.). Znanstvenici Instituta svoja istraživačka znanja prenose i u nastavne aktivnosti sudjelujući kao predavači na kolegijima na preddiplomskim, diplomskim, poslijediplomskim i doktorskim studijima.

Suradnja sa znanstvenicima i institucijama iz regije i inozemstva ostvaruje se i putem članstva Instituta u međunarodnim udruženjima i organizacijama (Southeastern Europe Association of Economic Institutes - SEEA, European Urban Research Association - EURA, Forum Euroméditerranéen des Instituts de Sciences Économiques (Euro-Mediterranean Forum of Institutes of Economic Sciences) - FEMISE, European Association of Development Research and Training Institutes - EADI) te individualnih članstava znanstvenika Instituta u međunarodnim mrežama i udruženjima u skladu s njihovim područjima istraživanja i interesima (npr. Europsko udruženje regionalnih istraživanja, Europsko udruženje za urbana istraživanja, Europsko udruženje za komparativna ekonomska istraživanja, Regionalna mreža evaluatora Zapadnog Balkana, Regional Cooperation Council, Sarajevo, Project LINK (međunarodni istraživački konzorcij za kvantitativnu međunarodnu ekonomsku analizu), CFA Institute, Američko antropološko udruženje i drugi). Znanstvenici Instituta članovi su uređivačkih odbora i savjeta međunarodnih znanstvenih časopisa te i na taj način njeguju suradnju s inozemnim kolegama.

Osim kroz projekte, suradnja s nacionalnim udrugama i društvima ostvaruje se i kroz individualna članstva i aktivnosti znanstvenika Instituta, ovisno o području njihovih istraživanja i interesima. Radi se, primjerice, o članstvima u Hrvatskoj mreži stručnjaka za regionalni razvoj, Hrvatskom društvu ekonomista, Znanstvenom društvu ekonomista, Hrvatskoj sekciji Europskog udruženja regionalnih istraživanja, Hrvatskom društvu za operacijska istraživanja, Hrvatskom društvu za sustave, Europskom edukacijskom forumu, itd.

Vezani dokumenti

Vrh