Pravo na pristup informacijama


Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13.) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 85/15.) Ekonomski institut, Zagreb (dalje: Institut), kao pravna osoba s javnim ovlastima, omogućava domaćim ili stranim, fizičkim ili pravnim osobama pristup informacijama.

Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku, moguće je pristupiti izravno putem mrežne stranice Instituta, bez upućivanja posebnog zahtjeva, a za sve ostale informacije i dokumente, korisnik prava na pristup informacijama ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva i to:

- poštom na adresu: Ekonomski institut, Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 7, 10000 Zagreb
- elektroničkom poštom na adresu: ppi@eizg.hr 
- faksom na broj: ++385 1 2335 165

Odlukom ravnateljice Instituta službenom osobom ovlaštenom za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama imenovana je Tena Gržičić Sitar.

Institut će uskratiti pristup informaciji iz razloga navedenih u Zakonu o pravu na pristup informacijama.  

Korisni obrasci:
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za dopunu/ispravak informacije
Obrazac zahtjeva za ponovnu upotrebu informacija 

Zakonodavni okvir:
Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 85/15.)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama, („Narodne novine“ broj 69/22.) 
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14., 15/14.).
 

Vrh