Analitičke podloge za Strategiju regionalnog razvoja Republike Hrvatske


Naručitelj: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske 
Trajanje projekta: rujan 2014. – prosinac 2014.
Voditelj projekta: dr. sc. Nenad Starc 
Suradnice: dr. sc. Irena Đokić, dr. sc. Željka Kordej-De Villa, dr. sc. Ivana Rašić Bakarić, dr. sc. Sunčana Slijepčević


Sažetak: 
Projekt je obuhvaćao sljedeće aktivnosti i poslove: 
 • prikupljanje i ocjenu dostupne razvojne dokumentacije i dostupnih izvora statističkih podataka;
 • definiranje i prikupljanje potrebnih podataka na svim razinama (EU, nacionalna, regionalna i lokalna) koji su bili izdvojeni na temelju zajedničkih pokazatelja iz zakonodavnog okvira za ESI fondove;
 • izradu analitičke podloge za potrebe Strategije regionalnog razvoja;
 • izradu preporuka za analizu stanja u planskim dokumentima na razinama nižim od nacionalne.  
Podloga je prikazala regionalne razlike i razvojne potencijale u sektorima: 
 • gospodarsko stanje i trendovi (BDP, konkurentnost, ključni sektori razvoja, osobni dohodak);
 • demografsko stanje i trendovi (ključne demografske promjene prema popisu stanovništva, urbanizacija);
 • zapošljavanje i ljudski resursi – stanje i trendovi (stope zaposlenosti i nezaposlenosti, stupanj obrazovanja, vještine i kvalifikacije, stambena politika, socijalna uključenost i socijalna isključenost te socijalna skrb, kvaliteta života, zdravstvo, stopa kriminaliteta);
 • razvojni potencijali regija (prometna povezanost, okoliš, turistički potencijal, poljoprivredno zemljište, energetski resursi);
 • razvijenost javne infrastrukture (stanje i kvaliteta komunalne, gospodarske i socijalne infrastrukture).
Rezultati projekta:
 • izrađen popis dokumentacije relevantne za izradu analitičke osnove za potrebe izrade planskih dokumenata regionalnoga razvoja;
 • izrađen popis podataka koji će se prikupljati s izdvojenim ključnim pokazateljima;
 • prikupljeni podaci za izradu analitičke podloge;
 • nacrt analitičke podloge osnove;
 • prijedlozi dodatnih pokazatelja i analitičkih podloga;
 • izrađene preporuke za analizu stanja na razinama nižim od nacionalne.  
 

Vrh