Uspostava Fonda zaštite okoliša i energetske učinkovitosti u Hrvatskoj


Naručitelj: Ministarstvo zaštite okoliša i energetske učinkovitosti
Trajanje projekta: 1. rujna 2001. – 31. srpnja 2003.
Voditeljica projekta: dr. sc. Željka Kordej-De Villa
Suradnici: Valerija Botrić, Marijana Sumpor, Nenad Starc
Vanjski suradnici: Ida Balić, Hrvoje Matijašević, Irena Brnada, Mirjana Papafava


Projektom su se pružale konzultantske usluge i provodila potrebna istraživanja u cilju uspostave Fonda zaštite okoliša i energetske učinkovitosti u Hrvatskoj u razdoblju 2001. – 2003. Aktivnosti su obuhvaćale sljedeće: izrada općih akata i pravnih propisa potrebnih za poslovanje FZOEU; razrada smjernica rada i postupaka (program rada, financijska strategija); formuliranje izvora prihoda Fonda (analiza trenutne situacije u RH u financiranju zaštite okoliša, izbor novih instrumenata s analizom učinaka).


 

Vrh