Lea-Karla Matić

Lea-Karla Matić

Obrazovanje

  • 2018. – 2020. - diplomski sveučilišni studij ekonomije, smjer: Ekonomija, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • 2014. – 2018. - preddiplomski sveučilišni studij ekonomije, smjer: Ekonomija, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

  • 2021. – Ekonomski institut, Zagreb

Područja interesa

  • makroekonomija
  • ekonomska politika
  • primijenjena ekonometrija
Vrh