HRZZ IPS-2020-01-3992 Modeli i prakse globalne i kulturne razmjene i pokret Nesvrstanih zemalja. Istraživanja prostorno-vremenske kulturne dinamike

Nositelj projekta: Institut za povijest umjetnosti
Trajanje projekta: 1. listopada 2020. - 30. rujna 2023.
Suradnik iz EIZ-a: Paul Stubbs
 
Ovaj projekt bio je usmjeren istraživanjima modela međunarodne kulturne razmjene nakon 1960-ih godina. Njegova je hipoteza bila da su ubrzani procesi dekolonizacije tijekom toga desetljeća, uokvireni artikulacijom kulturnih potreba i kulturnim politikama afričkih, azijskih i latinoameričkih zemalja tek oslobođenih kolonijalne vlasti, rezultirali novim institucionalnim mehanizmima i novim modelima / praksama kulturne razmjene, koji su radikalno narušili dinamiku globalnog kulturnog i umjetničkog polja. Ovakav pristup doveo je u pitanje ideju kronoloških, linearnih tokova dominantnih kulturalnih, umjetničkih i političkih narativa.
S promjenom dinamike i institucionalne konfiguracije globalnog kulturnog polja mijenjali su se i modeli kulturalnog prevođenja, a navedene promjene dokumentirani su usporednom analizom kulturnih politika, organizacijskih metoda, tipova i medijskih formata kulturne razmjene Istočnog bloka, zapadne Europe, SAD-a i zemalja Pokreta nesvrstanih (Jugoslavije, Alžira, Tunisa, Ghane, Indije, Kube itd.). Pritom smo se posebno bavili zahtjevima 1960-ih i 1970-ih godina za etničkom, rasnom i rodnom emancipacijom, artikuliranim u polju vizualne kulture i umjetnosti, te načinima njihova posredovanja kroz oficijelne programe kulturne razmjene.
S obzirom da je u fokusu projekta bila transnacionalna, globalna cirkulacija predmeta, osoba i ideja, drugi njegov važan cilj bio je razviti eksperimentalna, inovativna digitalna sučelja za dinamične prikaze kauzalnih odnosa među podatcima te za multidimenzionalne mrežne vizualizacije koja su, zahvaljujući neposrednom uranjajućem iskustvu bivanja u podacima, utjecala na ono što smo s njima činili i na način na koji smo razumijeli njihovu spoznajnu vrijednost.

Mrežna stranica: https://hrzz.hr/financiranje/baza-projekata/

Vrh