COST akcija CA16114: Redefiniranje održivosti prema regenerativnoj ekonomiji (RESTORE)


Nositelj projekta: Eurac Research, Bolzano, Italija
Trajanje projekta: 9. ožujka 2017. – 30. travnja 2021.
Suradnica iz EIZ-a: Željka Kordej-De Villa, članica Upravljačkog odbora Akcije za Hrvatsku / članica u Upravnom odboru COST akcije (http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA16114?management)


RESTORE (REthinking Sustainability TOwards a Regenerative Economy – Redefiniranje održivosti prema regenerativnoj ekonomiji)  je akcija COST programa Europske unije koja će zagovarati pomak prema restorativnoj održivosti novih i postojećih građevina diljem Europe. Akcijom će se promicati planiranje i multidisciplinarno znanje, što će dovesti do rješenja koja promiču bogatstvo kreativnosti dizajna te istodobno obogaćuju korisničko iskustvo, udobnost, zdravlje, dobrobit i zadovoljstvo unutar i izvan građevina, te su skladu s urbanim i prirodnim ekosustavima, povezujući korisnike s prirodom.


Ciljevi projekta COST Action RESTORE: Održive zgrade ključne su za budućnost koja je socijalno pravedna, ekološki restorativna, kulturno bogata i ekonomski održiva u kontekstu klimatskih promjena. Unatoč više od desetljeća postojanja različitih strategija i programa, napredak u održivosti građevinarstva nije dovoljan i nije riješio ključna pitanja. U građevinarstvu dolazi do promjene fokusa s energetske učinkovitosti zgrada, strategija ublažavanja šteta i minimiziranja utjecaja na okoliš prema široj koncepciji koja obogaćuje mjesta, ljude, ekologiju, kulturu i klimu s posebnim naglaskom na zdravstvene koristi. COST akcija RESTORE zalaže se, mentorira i utječe na održivost restorativnog izgrađenog okoliša kroz radne grupe, škole i treninge (uključujući  dizajnerska natjecanja) i kratkotrajne znanstvene misije. Ciljevi projekta su: povećanje znanja, suradnje i prijenosa znanja između istraživačkih centara, sveučilišta, obrazovnih institucija, tvrtki, nevladinih udruga i sektora građevinarstva; razvoj novih obveznih dizajnerskih pristupa, procesa i tehnologija u skladu s postojećom najboljom praksom; stvaranje i jačanje europske mreže kvalificiranih profesionalaca (arhitekata, inženjera, konstruktora, urbanista, znanstvenika itd.) sposobnih da se suoče sa složenošću šireg programa okolišnih strategija; poticanje nastavka suradnje i nakon završetka akcije RESTORE; članovi Mreže tzv. su „agenti promjena“; uključivanje kriterija održivosti unutar obrazovnih kurikuluma, priprema buduće generacije praktičara; poticanje glavnih akademskih istraživanja fokusiranih na restorativni pristup dizajnu; sve je utemeljeno na multidisciplinarnoj suradnji.  

Sudionici u projektu COST Action RESTORE: istraživači iz  europskih zemalja (Albanija, Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Island, Italija, Izrael, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Turska i Ujedinjeno Kraljevstvo) te istraživači iz SAD-a i Novog Zelanda. 

Voditelj projekta COST Action RESTORE: Carlo Battisti, Eurac Research, Bolzano, Italija.
Zamjenik voditelja projekta COST Action RESTORE: Martin Brown, Fairsnape, Preston, UK.
Znanstveni djelatnik projekta COST Action RESTORE: Estelle Emeriau, COST, Brussels, Belgija.
Administrativni djelatnik projekta COST Action RESTORE: Aranzazu Sanchez, COST, Brussels, Belgija.   


Detaljnije na poveznici: http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA16114.
 

Vrh