HRZZ IPS-2020-01-7036 Kvaliteta života u stambenim naseljima iz socijalističkog i postsocijalističkog razdoblja: komparativna analiza između Slovenije i Hrvatske

Nositelj projekta:  Institut za društvena istraživanja
Trajanje projekta:  15.10.2020. – 14.10.2023.
Suradnik iz EIZ-aŽeljka Kordej-De Villa
 
Mijenjanjem društvenih okolnosti dolazi i do promjene potreba pojedinca. U ovom projektu fokus je na kvaliteti života u stambenim naseljima koja su izgrađena u razdoblju socijalističkog društveno-političkog i ekonomskog sustava te u razdoblju nakon prijelaza na tržišnu ekonomiju (postsocijalizam). Polazi se od hipoteze da su različite društvene okolnosti koje karakteriziraju postsocijalističko razdoblje donijele nove zahtjeve i potrebe u kvaliteti života stanovnika jer su naselja iz socijalističkog razdoblja postala manje atraktivna za život, jer stanovnici imaju nove vrijednosti i potrebe u pogledu kvalitete života i veća očekivanja za boljim stambenim standardom i kvalitetom stambenog okruženja. Istraživanje je osmišljeno kao komparativno, jer se testira hipoteza za dvije države - Sloveniju i Hrvatsku, koje imaju isti temelj za nastanak velikih stambenih naselja izgrađenih tijekom socijalističkog razdoblja. Bez obzira na promjene i razlike, velika stambena naselja iz socijalizma u obje zemlje i dalje predstavljaju značajan udio ukupnog stambenog fonda, za koji se pretpostavlja da nije adekvatan te da zbog zastarjelosti i promijenjenih vrijednosti treba cjelovitu obnovu. Međutim, nijedna od navedenih zemalja nije usvojila nacionalnu strategiju obnove velikih stambenih naselja ili smjernice za osiguranje više kvalitete stambenog i životnog okruženja. Krajnji je cilj istraživačkog projekta stoga definirati - s gledišta kvalitete života - smjernice i preporuke za odgovarajuću obnovu stambenih naselja iz socijalističkog razdoblja i za planiranje novih stambenih naselja u Sloveniji i u Hrvatskoj. Osnova za oblikovanje prijedloga za pripremu obje nacionalne strategije bit će sličnosti i razlike u percepcijama kvalitete života stanovnika stambenih naselja i njihovih potreba u odnosu na promijenjene vrijednosti povezane s načinom života. Istraživanje će stoga biti izvorno, a razvijene smjernice bit će relevantne i za ostale postsocijalističke zemlje.
 
 
Mrežna stranica: http://hesc.uirs.si/hr-hr/

Vrh