HRZZ IP-2019-04-9924: Utjecaj poreza i socijalnih naknada na raspodjelu dohotka i ekonomsku efikasnost (ITBIDEE)


Nositelj projekta: Institut za javne financije
Trajanje projekta: 15. siječnja 2020. –  14. siječnja 2024.
Suradnik iz EIZ-a: Ivica Rubil


Ekonomska analiza nije sveobuhvatna ako se istodobno ne bavi ekonomskom efikasnošću i pravednošću u raspodjeli. Na tom se uporištu zasniva ovaj projekt, koji se bavi utjecajem poreza i socijalnih naknada na raspodjelu dohotka i ekonomsku efikasnost. Porezi i socijalne naknade imaju preraspodjelnu funkciju, ali istodobno utječu na alokaciju proizvodnih faktora i finalnih proizvoda, odnosno na efikasnost. Stoga pri dizajniranju i reformiranju poreza i socijalnih naknada treba voditi računa o pravednosti u raspodjeli i o efikasnosti. Projekt je empirijski orijentiran, a svrha mu je dvojaka. Prva svrha je unaprijediti metodologiju empirijske analize utjecaja poreza i socijalnih naknada na raspodjelu dohotka i ekonomsku efikasnost: (1) proširenje miCROmod-a uključivanjem modula za simulaciju neizravnih poreza; (2) povećanje vjerodostojnosti anketnih podataka o distribuciji dohotka u smislu da najviši dohoci u uzorku na reprezentativan način odražavaju one u populaciji; (3) promjena načina određivanja doprinosa neizravnih poreza efektivnoj poreznoj stopi. Druga svrha projekta je provesti nekoliko empirijskih analiza: razine i kretanja dohodovne nejednakosti; utjecaja izravnih i neizravnih poreza i socijalnih naknada na nejednakost, siromaštvo i isplativost rada; procjenu optimalnog oporezivanja najviših dohodaka; procjenu društvenih preferencija prema preraspodjeli dohotka. Unaprjeđenjem odabranih aspekata empirijske analize u ovom području doprinosi se međunarodnoj akademskoj literaturi tako da se uvode novine koje mogu utjecati na rezultate analiza koje provode brojni istraživači, a novi rezultati mogu korigirati neke dosadašnje spoznaje. Empirijska istraživanja za Hrvatsku ponudit će rezultate iskoristive pri promišljanju često zazivanih reformi sustava poreza i socijalnih naknada. Projektom se također pridonosi uspostavi kulture javne rasprave o poželjnosti i adekvatnosti politika na temelju znanstvenih rezultata.

Mrežna stranica: http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=8527&rok=2019-04

https://www.ijf.hr/hr/istrazivanja/hrzz-projekti/1053/itbidee/1555/
 

Vrh