HRZZ IP-06-2016: Mogućnosti reindustrijalizacije hrvatskoga gospodarstva (REINDUCE)


Nositelj projekta: Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
Trajanje projekta: 1. siječnja 2017. – 1. siječnja 2020.
Suradnici: Zoran Aralica, Ivan-Damir Anić


Pretpostavka projekta REINDUCE jest da završetak ekonomske integracije Hrvatske u EU zahtijeva značajnu konvergenciju produktivnosti i zaposlenosti prema prosjeku zemalja EU. Koncept kojega podržava REINDUCE je nova industrijska politika, prilagođena hrvatskim specifičnostima i aktualnostima. Tijekom proteklih dvadeset godina Hrvatska je prošla značajnu deindustrijalizaciju i u ovome trenutku mora pronaći svoj specifičan model reindustrijalizacije koji uzima u obzir vlastita povijesna i kulturna obilježja. Ti se izazovi analiziraju kroz sljedeća ključna područja: izvore, opseg i posljedice deindustrijalizacije, institucionalne promjene, inovacije, poduzetništvo i razvoj malih i srednjih poduzeća; međunarodnu trgovinu, izravna strana ulaganja i globalne lance vrijednosti; promjene ekonomske politike i institucionalne reforme. REINDUCE projektom ostvarit će se znatan iskorak u razumijevanju mikroekonomske dinamike hrvatskoga gospodarstva, a razumijevanje te dinamike je od presudne važnosti za buduće izglede rasta unutar EU. To će pružiti bolje i dublje razumijevanje ne-tržišnih prepreka i tržišnih neuspjeha iz raznih gospodarskih perspektiva, koje su potrebne da se ponište učinci dosadašnje nepovoljne deindustrijalizacije s ciljem poticanja procesa sustizanja naprednih nacionalnih gospodarstava. Predmet analize REINDUCE predstavlja jedan od najvažnijih pokušaja razmatranja ekonomske politike u Hrvatskoj danas: razumijevanje od razloga trenutnog ekonomskog stanja i kao i razvoj analitičkih alata zasnovanih na dokazima za kreatore ekonomske politike kao i prelazak sa deindustrijalizacije ka reindustrijalizaciji i promicanje procesa dostizanja prelaskom ka ekonomskim aktivnostima s visokom dodanom vrijednošću i znanjem intenzivnim aktivnostima. Ishod ovog projekta bit će nova istraživanja kojima je svrha produbiti razmišljanja o ekonomskoj politici, kao i preporuke zasnovane na nalazima i na širokome rasponu povezanih politika i alata.

Mrežna stranica: http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=78&pid=3764&rok=2016-06


Vrh