Projekt financiran od Sveučilišta u Zagrebu: Razvijanje metodologije za utvrđivanje stilova odlučivanja o kupovini organizacijskog kupca


Nositelj projekta: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Trajanje projekta:  studeni 2013. – lipanj 2014.
Suradnici s EIZ-a: Edo Rajh, Ivan-Damir Anić


Polazeći od teorijskih taksonomija ponašanja organizacijskog kupca, cilj je projekta razviti metodologiju kojom bi se utvrdili stilovi odlučivanja organizacijskih kupaca u hrvatskom poslovnom i društvenom kontekstu. Istraživanje se temelji na razvoju instrumenta za utvrđivanje stilova odlučivanja organizacijskog kupca. Istraživački projekt proveden je u dvije faze.
Prva faza istraživanja obuhvatila je detaljan pregled postojeće domaće i inozemne znanstvene literature, na temelju kojeg se razvio skup inicijalnih čestica (tvrdnji) koje opisuju ponašanje organizacijskog kupca. Navedene čestice provjerile su se kroz dubinske intervjue na uzorku poznavatelja. Upitnik s provjerenim česticama, dalje se korigirao istraživanjem na uzorku te provođenjem statističkih analiza (faktorske ili klaster analize) koje su generirale dimenzije ponašanja organizacijskog kupca.
U drugoj fazi istraživanja razvijeni instrument se primijenio na uzorku hrvatskih poduzeća (rukovoditelja nabave ili druge osobe sličnog opisa posla u poduzeću). Statističkom analizom testirana je valjanost i pouzdanost razvijenog instrumenta.Vrh